Tại sao không thể dùng ứng dụng Spotify trên loa của tôi?

Chúng tôi sẽ xóa ứng dụng Spotify tích hợp khỏi một số loa và hệ thống âm thanh.

Xem những cách khác để phát Spotify lên loa của bạn dưới đây, hoặc đi đến www.spotify.com/speakers.

Điều này ảnh hưởng đến những loa nào?

Các ứng dụng Spotify sớm sẽ được xóa hoàn toàn khỏi loa B&O BeoSound 5.

Bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với loa này.

Chúng tôi đang cập nhật ứng dụng Spotify trên các model dưới đây của loa Denon. Để đảm bảo bạn đang dùng phiên bản mới nhất, hãy cập nhật firmware loa của bạn.

Xem hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

DRA-N5, RCD-N8, AVR-E300, AVR-X1000, AVR-E400, AVR-X3000, AVR-X4000, AVR-1913, AVR-2113, AVR-2313, AVR-3313, AVR-4520.

Mẹo: Cập nhật firmware loa của bạn để dùng Spotify Connect.

Tích hợp Spotify sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi Dynaudio và loa Dynaudio Connect.

Bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với các loa này.

Tích hợp Spotify sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi các loa Squeezybox và UE Smart Radio và UE Smart Radio.

Bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với các loa này.

Chúng tôi đang cập nhật ứng dụng Spotify trên các model dưới đây của loa Marantz. Để đảm bảo bạn đang dùng phiên bản mới nhất, hãy cập nhật firmware loa của bạn.

Xem hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

M-CR510, M-CR610, NA-11S1, NR1504, NR1604, SR5008, SR6008, SR7008, NR1603, SR5007, SR6007, SR7007, AV7701, AV8801.

Mẹo: Cập nhật firmware loa của bạn để dùng Spotify Connect.

Tích hợp Spotify sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi các sản phẩm NAD sau: 

  • Âm ly Kết nối Mạng Trực tiếp D 7050
  • Module Bộ chỉnh Media MT 1 
  • Bộ chỉnh Media MT 2

Bạn có thể dùng Bluetooth hoặc AirPlay để phát Spotify với các thiết bị đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Spotify và NAD.

Tích hợp Spotify sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi những model loa Onkyo sau:

Đầu thu A/V: TX-NR509, TX-NR579, TX-NR609, TX-NR709, TX-NR809, TX-NR1009, TX-NR3009, TX-NR5009, HT-R690, HT-R990, HT-R648, HT-RC360, HT-RC370, Điều khiển A/V: PR-SC5509, Hệ thống Rạp hát Tại gia: AVX-690, HT-S9405THX, HT-S6405, HT-S9400THX, Đầu thu Stereo: TX-8050, Hệ thống Mni: CR-N755, CS-N755, Bộ điều chỉnh Mạng: T-4070.

Bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với các thiết bị này.

Tích hợp Spotify sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi những model loa Philips sau:

MCi900, MCi8080, NP3700, NP3500, NP3900, NP3300, AW1000, AW2000, AW3000, AW5000, AW9000

Bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với các loa này.

Tích hợp Spotify sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi những model loa Philips sau:

X-HM82D, X-HM72D, N-50A, N-70A, N-P01, XW-SMA1, XW-SMA3, XW-SMA4, VSX-923, VSX-828, VSX-823, VSX-528, VSX-S510, VSX-70, VSX-43, VSX-1023, VSX-1028, VSX-1123, VSX-1128, VSX-8231, SC-1223, SC-1228, SC-1323, SC-1328, SC-1523, SC-1528, SC-2023, SC-71, SC-72, SC-75, SC-77, SC-79, SC-LX57, SC-LX77, SC-LX87, X-SMC55, VSX-1124, VSX-44, VSX-80, VSX-1129, VSX-924, VSX-824, VSX-529, SC-LX58, SC-2024, SC-1224, SC-LX88, SC-81, SC-LX78, SC-85, VSX-1024, VSX-1029, SC-82, SC-87, SC-89.

Bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với các loa này.

Tích hợp Spotify sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi model iTeufel Air Blue của loa Teufel.

Thay vào đó, bạn có thể dùng Bluetooth để phát Spotify với các loa này.

Chúng tôi đang cập nhật ứng dụng Spotify trên các model dưới đây của loa Yamaha. Để đảm bảo bạn đang dùng phiên bản mới nhất, hãy cập nhật firmware loa của bạn.

Xem hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

RX-V475, RX-V575, RX-V675, RX-V775, RX-A730, RX-A830, RX-A1030, RX-A2030, RX-A3030, RX-S600, CX-A5000, HTR-4066, HTR-5066, HTR-6066, HTR-7066, RX-V1075, RX-V2075, RX-V3075, RX-S600D, RX-V500D, TSR-6750, RX-V477, RX-V577, RX-V677, RX-V777, RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040, HTR-4067, HTR-5067, HTR-6067, RX-V1077, RX-V2077, RX-V3077, TSR-5770, R-N500, CD-N301, R-N301, CRX-N560, CRX-N560D.

Mẹo: Cập nhật firmware loa của bạn để dùng Spotify Connect.

Còn cách nào để phát Spotify trên loa của tôi?

Đây là một số biện pháp thay thế để phát Spotify trên các thiết bị khác.

Lưu ý: Tính khả dụng của các loại kết nối có thể khác biệt tùy loại thiết bị. Hãy chọn thiết bị của bạn ở trên để có cách phát tốt nhất.

Cập nhật lần cuối 29 Tháng Năm, 2018