AirPlay

Với AirPlay, bạn có thể dùng iPhone, iPod touch, iPad hoặc Mac để phát Spotify trên loa tương thích với Apple TV, AirPlay hoặc máy Mac khác.

Bắt đầu

Đối với: OS X Moutain Lion 10.8 trở lên

  1. Kết nối máy tính của bạn với cùng mạng WiFi như thiết bị bạn muốn phát.
  2. Nhấp vào biểu tượng AirPlay trên menu, và lựa chọn thiết bị của bạn.
  3. Phát một bài hát trên Spotify. Bài hát sẽ phát qua thiết bị bạn đã chọn.
  1. Kết nối iPhone với cùng mạng WiFi như thiết bị AirPlay của bạn.
  2. Phát một bài hát, và chạm vào thanh Đang Phát .
  3. Chạm vào Các Thiết bị Khả dụng ở cuối màn hình.
  4. Chạm vào Thêm Thiết bị, và lựa chọn thiết bị AirPlay của bạn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018