Sonos

Dành cho: Premium

Nghe thật đã tai với Spotify trên Sonos.

Bắt đầu

Tải xuống ứng dụng Sonos trên máy tính hoặc di động và chọn thiết bị bên dưới để thêm Spotify vào tài khoản Sonos.

 1. Trong ứng dụng Sonos, chọn Add Music Services từ cửa sổ Music.
 2. Chọn Spotify, sau đó nhấp vào Next.
 3. Chọn I already have an account và nhấp vào Next.
  Mẹo: Nếu bạn chưa có tài khoản Spotify, bạn có thể tạo tài khoản bằng cách nhấp vào Sign up to Spotify.
 4. Nhấp vào liên kết hiển thị và nhập thông tin đăng nhập để cho phép Sonos.
 1. Trong ứng dụng Sonos, chọn Add Music Services từ thẻ More.
 2. Chọn Spotify.
 3. Chọn I already have an account.
  Mẹo: Nếu bạn chưa có tài khoản Spotify, bạn có thể tạo tài khoản bằng cách nhấp vào Sign up to Spotify.
 4. Nhấp vào liên kết hiển thị và nhập thông tin đăng nhập để cho phép Sonos.

Bắt đầu phát

Sau khi cài đặt với các bước trên, bạn có thể dùng Spotify Connect để phát lên Sonos từ ứng dụng Spotify trên di động. máy tính bảng hoặc máy tính:

 1. Đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối với cùng mạng WiFi như Sonos. Mở Spotify.
 2. Phát một bài hát và nhấn vào Thiết bị Khả dụng (di động) hoặc nhấp vào  (máy tính).
  Lưu ý: Sonos không hỗ trợ podcast Nếu bạn đang nghe podcast, loa Sonos sẽ không hiển thị dưới mục Thiết bị Khả dụng.
 3. Chọn Sonos từ bộ chọn thiết bị và bắt đầu nghe.

Mẹo: Bạn cũng có thể điều khiển nhạc từ ứng dụng Sonos và nếu có Sonos one, bạn có thể điều khiển nhạc bằng giọng nói với Amazon Alexa.

Cần trợ giúp?

Máy tính

 1. Trong ứng dụng Sonos, chọn Manage, sau đó Service Settings từ menu thả xuống từ trên cùng bên trái.  
 2. Nhấp vào biểu tượng - (dấu trừ) trên Spotify để xóa khỏi Sonos.

Di động

 1. Trong ứng dụng Sonos, chọn Settings, sau đó My Services từ thẻ More.
 2. Nhấp vào Spotify, sau đó Remove Account để xóa Spotify khỏi Sonos.

Các thư mục playlist hiện không được hỗ trợ trong ứng dụng Sonos nhưng bạn vẫn có thể thấy playlist từ các thư mục trong Playlist.

Không. Bạn cần tài khoản Spotify Premium để phát Spotify trên Sonos.

Để nhận được trợ giúp cài đặt và khắc phục sự cố, hãy xem trang hỗ trợ Sonos.

Xem các bài viết khác trên trang hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp về tài khoản Spotify và đăng kýnghe offline hoặc nếu bạn không thể phát nhạc.

Lần cập nhật gần đây nhất: 24 Tháng Mười, 2018