Marshall

Spotify phát ra âm thanh tuyệt vời trên loa Marshall.

Bắt đầu

Kết nối không dây với Spotify ConnectBluetooth, Chromecast hoặc Airplay. Hoặc cắm bằng cáp AUX.  

Lưu ý: Loại kết nối có thể khác nhau tùy loại thiết bị. Hãy xem hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Cài đặt trước âm nhạc

Dành cho: Loa Marshall Multi-Room

Lưu tối đa 7 danh sách phát, album, đài phát, v.v. trên Spotify để nghe ngay lập tức bằng các cài đặt trước.

  1. Bắt đầu Spotify trên loa của bạn bằng một trong các phương thức kết nối ở trên. 
  2. Phát những gì bạn muốn lưu. 
  3. Chuyển nút NGUỒN của loa sang một số cài đặt sẵn (1-7).
  4. Nhấn và giữ nút NGUỒN trong 3 giây để lưu cài đặt trước. 

Mẹo: Bạn cũng có thể lưu, phát và thay đổi cài đặt trước bằng ứng dụng Marshall Multi-Room.

Bạn cần trợ giúp?

Xem trang hỗ trợ của Marshall.

Bạn cũng có thể tìm thêm trợ giúp trên trang hỗ trợ của chúng tôi dành cho tài khoản Spotifyđăng ký, nghe khi không có mạng hoặc nếu bạn không thể phát nhạc

Lần cập nhật gần đây nhất: 16 Tháng Mười, 2018