Các loa Amazon

Lưu ý: Không thể nghe offline với các thiết bị Amazon.

Các loa Amazon

Dành cho: Premium

Spotify nghe rất tuyệt trên các thiết bị Amazon.

Điều khiển nhạc với điện thoại của bạn cách sử dụng Spotify Connect.

Amazon Kindle Fire

Với Amazon Kindle Fire, bạn có thể thưởng thức:

  • Truy cập không giới hạn vào hơn 30 triệu bài hát.
  • Không bị quảng cáo chen ngang.
  • Tạo và chia sẻ các playlist.
  • Phát trực tiếp chất lượng cao.
  • Khả năng ra nước ngoài cùng nhạc của bạn.

Spotify có sẵn tại Amazon Appstore dành cho Android.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, biểu trưng Amazon Kindle và biểu trưng Kindle Fire là các thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các công ty con.

Lần cập nhật gần đây nhất: 01 Tháng Tám, 2018