Tải xuống nhạc và podcast

Dành cho: Premium 

Tải xuống các bản nhạc, album và podcast yêu thích trên Spotify xuống ứng dụng để bạn có thể nghe mà không cần kết nối mạng.

Bạn có thể tải xuống tối đa 10.000 bài hát trên từng thiết bị với tối đa 5 thiết bị khác nhau.Chọn thiết bị của bạn dưới đây để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Bạn cần có kết nối internet lúc đầu để tải xuống. 

Tải nhạc 

 1. Bật Tải xuống  ở bên phải bất kỳ playlist nào. Bạn cũng có thể bật tính năng này cho tất cả Bài hát trong Thư viện.
  Lưu ý: Không thể tải xuống các album hoặc podcast trên ứng dụng máy tính.
 2. Khi việc tải xuống hoàn tất, biểu tượng Đã tải xuống  sẽ xuất hiện bên phải tên của playlist. 
 3. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe nội dung bạn đã tải xuống ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng ở Chế độ Offline 

Bạn có thể nghe nhạc đã tải xuống bất cứ khi nào mất kết nối internet. Nhưng nếu bạn muốn thiết lập ứng dụng máy tính về chế độ offline theo cách thủ công:

Mac

 1. Mở Spotify.
 2. Nhấp vào Spotify ở trình đơn Apple trên cùng màn hình.
 3. Chọn Chế độ Offline.

Windows

 1. Mở Spotify.
 2. Nhấp vào File (Tệp) ở trình đơn Windows trên cùng màn hình.
 3. Chọn Chế độ Offline.

Lưu ý: Ở Chế độ Offline, bạn chỉ có thể phát nhạc đã tải xuống ứng dụng.

Tải xuống một album hoặc playlist 

 1. Bật Tải xuống  ở bên phải bất kỳ  album hay playlist nào. Bạn cũng có thể bật tính năng này cho tất cả Bài hát trong Thư viện
 2. Biểu tượng Đã tải xuống  biểu thị việc tải xuống đã hoàn tất.
 3. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe nội dung bạn đã tải xuống ứng dụng.

Tải một podcast xuống

 1. Nhấp vào  (iPhone) /  (Android) bên phải mỗi tập podcast.
 2. Nhấp vào Tải xuống. Podcast sẽ được tự động lưu vào Thư viện.
 3. Biểu tượng Đã tải xuống biểu thị việc tải xuống đã hoàn tất.
 4. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe tập podcast này trong ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng ở Chế độ offline

Bạn có thể nghe nhạc hoặc podcast đã tải xuống bất cứ khi nào mất kết nối internet. Nhưng nếu bạn muốn thiết lập di động hoặc máy tính bảng về Chế độ Offline theo cách thủ công:

 1. Chạm vào Thư viện .
 2. Nhấp vào Cài đặt .
 3. Nhấp vào Phát lại.
 4. Bật Chế độ Offline.

Cho phép tải xuống bằng kết nối dữ liệu của bạn 

Theo mặc định, việc tải xuống bằng kết nối dữ liệu di động của bạn (3/4G) bị vô hiệu hóa. Để kích hoạt:

 1. Chạm vào Thư viện .
 2. Nhấp vào Cài đặt .
 3. Chạm vào Chất lượng Nhạc
 4. Trong Tải xuống, chọn Tải xuống bằng dữ liệu di động

Mẹo: Chúng tôi đề xuất tải xuống bằng WiFi để tránh bị tính phí dữ liệu di động.

Không có tác dụng ư?

Hãy xem Tôi cần trợ giúp về nội dung tải xuống

Lần cập nhật gần đây nhất: 15 Tháng Một, 2019