Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Thiết bị đeo tay của Samsung

Samsung và Spotify: Cặp đôi hoàn hảo. 

Chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu thêm. 

Dùng Spotify trên Samsung Gear S2 và S3!

Thông qua đó, bạn có thể điều khiển từ xa nhạc trên điện thoại từ đồng hồ của mình:

 • Nghe nhạc từ Thư viện và nội dung Đã nghe gần đây.
 • Duyệt tìm các playlist và bản mới phát hành phù hợp với tâm trạng của bạn.
 • Tìm kiếm toàn bộ danh mục gồm hơn 30 triệu bài hát của chúng tôi.

Tính năng Premium

Nếu bạn dùng Premium, bạn cũng có thể:

 • Tải nhạc xuống ứng dụng để bạn có thể nghe offline
 • Dùng ứng dụng làm điều khiển từ xa để phát trên các thiết bị khác nhờ Spotify Connect.
 • Tìm kiếm bằng văn bản và điều khiển bằng giọng nói.

Lưu ý:Loa tích hợp chỉ khả dụng trên Samsung Gear S3.

Dùng Spotify trên Samsung Gear Fit 2 và Gear Fit 2 Pro!
 
Qua đó, bạn có thể điều khiển từ xa nhạc trên điện thoại từ đồng hồ của mình:

 • Phát, dừng và bỏ qua.
 • Lưu nhạc.
 • Trộn bài và lặp lại.
 • Nghe nhạc từ Thư viện, Duyệt tìm, và nội dung Đã nghe gần đây.

Lưu ý: Nếu bạn dùng Spotify Free, bạn chỉ có thể nghe ở chế độ Phát trộn bài và bỏ qua 6 lần trong một giờ. Tìm hiểu thêm về Spotify Free trên di động.

Tính năng Premium

Nếu bạn dùng Premium, bạn có thể phát nhạc trực tiếp từ trên cổ tay của mình!

Với toàn quyền kiểm soát, bạn có thể nghe bất kỳ bài gì và điều chỉnh âm lượng mà không cần ở gần điện thoại của mình.

Bạn cũng có thể:

 • Dùng ứng dụng làm điều khiển từ xa để phát trên các thiết bị khác nhờ Spotify Connect.
 • Tải nhạc xuống ứng dụng để bạn có thể nghe offline
 • Tìm kiếm bằng văn bản và điều khiển bằng giọng nói.
 • Tận hưởng chất lượng âm thanh Premium.

Dùng Spotify trên Samsung Gear Sport!
 
Qua đó, bạn có thể điều khiển từ xa nhạc trên điện thoại từ đồng hồ của mình:

 • Phát, dừng và bỏ qua.
 • Lưu nhạc.
 • Trộn bài và lặp lại.
 • Nghe nhạc từ Thư viện, Duyệt tìm, và nội dung Đã nghe gần đây.

Lưu ý: Nếu bạn dùng Spotify Free, bạn chỉ có thể nghe ở chế độ Phát trộn bài và bỏ qua 6 lần trong một giờ. Tìm hiểu thêm về Spotify Free trên di động.

Tính năng Premium

Nếu bạn dùng Premium, bạn có thể phát nhạc trực tiếp từ trên cổ tay của mình! Với toàn quyền kiểm soát, bạn có thể nghe, lưu, trộn, lặp lại bản nhạc thoải mái và điều chỉnh âm lượng mà không cần ở gần điện thoại của mình.

Bạn cũng có thể:

 • Dùng ứng dụng làm điều khiển từ xa để phát trên các thiết bị khác nhờ Spotify Connect.
 • Tải nhạc xuống ứng dụng để bạn có thể nghe offline
 • Tìm kiếm bằng văn bản và điều khiển bằng giọng nói.
 • Tận hưởng chất lượng âm thanh Premium.

Bắt đầu

Yêu cầu Hệ thống

 • Các thiết bị Galaxy dùng Android 4.3 trở lên với tối thiểu 1.5GB RAM.
 • Các thiết bị không phải Galaxy dùng Android 4.4 trở lên với tối thiểu 1.5GB RAM.
 • Các thiết bị iPhone từ 5S trở lên dùng iOS 9.0 trở lên.

Cài đặt Spotify trên thiết bị đeo tay của Samsung:

Trước khi bạn cài đặt Spotify lên thiết bị Samsung đeo tay của mình, hãy đảm bảo rằng bạn:

 1. Tải Spotify xuống điện thoại của bạn từ cửa hàng ứng dụng.
 2. Kết nối thiết bị đeo tay với điện thoại của bạn qua Bluetooth. Bạn có thể làm điều này qua ứng dụng di động Samsung Gear, có sẵn trên cửa hàng ứng dụng.

 Để cài đặt Spotify trên thiết bị Samsung đeo được của mình:

 1. Chạm Apps từ màn hình chủ thiết bị Samsung.
 2. Chạm Samsung Gear.
 3. Chạm Samsung Galaxy Apps

Cần trợ giúp?

Để nhận được trợ giúp cài đặt và khắc phục sự cố, hãy xem trang hỗ trợ Samsung.

Xem các bài viết khác trên trang hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp về tài khoản Spotifyđăng ký, nghe offline, hoặc nếu bạn không thể phát nhạc.

Cập nhật lần cuối 08 Tháng Tám, 2018