Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Spotify trên PlayStation®: Khắc phục sự cố và các Câu hỏi Thường gặp

Tôi không thể đăng nhập 

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Spotify trên bảng điều khiển PlayStation® với tên người dùng và mật khẩu Spotify chính xác, hãy thử đăng nhập vào ứng dụng Spotify trên điện thoại di động của bạn. Nếu hoạt động đó có tác dụng, hãy sử dụng Spotify Connect để phát trên PlayStation®.

Tại sao?

Nếu bạn tạo tài khoản Spotify bằng tên người dùng và mật khẩu Facebook của bạn HOẶC nếu mật khẩu Spotify của bạn bao gồm có các ký tự đặc biệt (những chữ không phải là chữ cái hoặc số), có thể có vấn đề đăng nhập vào Spotify trực tiếp trên bảng điều khiển PlayStation®.

Tôi có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình không?

Nếu bạn tạo tài khoản Spotify qua Facebook, bạn cần phải đăng nhập vào ứng dụng Spotify trên thiết bị di động của bạn và phát sóng tới bảng điều khiển PS4™ hoặc PS3™ qua Spotify Connect. Trên bảng điều khiển của bạn, bạn sẽ được nhắc kết nối các tài khoản.

Tại sao tôi cần phải liên kết tài khoản Spotify của mình với tài khoản của tôi trên PlayStation™Network?

Liên kết tài khoản của bạn mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên tất cả các thiết bị. Bất cứ nơi nào bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên PlayStation™Network, bạn cũng sẽ được đăng nhập vào Spotify.

Tôi có một Tài khoản PlayStation™Network Phụ. Tôi vẫn có thể sử dụng Spotify trên Playstation® chứ?

Các tài khoản phụ của PlayStation™ Network có thể nghe Spotify nhưng không thể nâng cấp lên Spotify Premium trên PlayStation™Music tại thời điểm này. Để nâng cấp lên Spotify Premium, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào một Tài khoản Chính.

Tôi làm cách nào để quản lý đăng ký của mình?

Nếu bạn đã nâng cấp lên Premium qua Spotify.com, Bạn có thể quản lý đăng ký Spotify của bạn trên trang tài khoản của mình

Nếu bạn đã nâng cấp lên Premium qua ví của mình trên PlayStation™Network, vui lòng truy cập hỗ trợ của Sony.

Tôi đã nâng cấp nhưng không thấy Premium.

Nếu bạn đã nâng cấp lên Premium trên bảng điều khiển PlayStation® của mình nhưng vẫn gặp phải quảng cáo hoặc cảm thấy tài khoản của bạn chưa thực sự được nâng cấp thành Premium: 

  1. Đăng xuất và đăng nhập trở lại ứng dụng Spotify trên PlayStation® của bạn. 
  2. Nếu điều đó không hiệu quả, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sony

Tôi có thể đổi một mã Premium nếu tôi trả tiền cho Premium bằng ví của tôi trên PlayStation Network không?

Bạn không thể đổi các mã Premium từ thẻ quà tặng Spotify hoặc chương trình khuyến mãi Spotify Premium.

Tôi có thể đăng nhập vào Spotify trên bảng điều khiển PS4™ hoặc PS3™ của người khác không?

Bạn có thể thực hiện theo một số cách sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên PlayStation™Network trên bảng điều khiển PS4™ hoặc PS3™. Nếu bạn đã liên kết tài khoản đó với hồ sơ Spotify của mình, bạn sẽ có quyền truy cập tức thì vào bất kỳ bảng điều khiển PS4™ hoặc PS3™ nào bạn đăng nhập vào.
  2. Họ có thể đăng nhập vào tài khoản của họ trên PlayStation™Network và bạn có thể truy cập Spotify trên PlayStation™Music bằng Spotify Connect.

Tôi đã liên kết tài khoản Spotify của tôi với PlayStation™Network của người khác. Làm thế nào để ngắt kết nối?

Vui lòng yêu cầu người kia đăng xuất khỏi tài khoản Spotify của bạn.

Lưu ý: Nút Đăng xuất ở Mọi nơi trên trang tài khoản Spotify của bạn sẽ không đăng xuất bạn ra khỏi PlayStation®.

Để được trợ giúp thêm về việc hủy liên kết các tài khoản Spotify và PlayStation® của bạn, hãy xem PlayStation Music.

Tôi vẫn cần giúp đỡ.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Spotify trên PlayStation® của bạn, hãy xem PlayStation Music.