Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Ford SYNC

Tích hợp Spotify với Ford SYNC đã được dừng từ ngày 16 tháng 1 năm 2018.

Thay vào đó, bạn có thể nghe Spotify trên ô tô qua một loạt các loại kết nối được hỗ trợ khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Spotify trên ô tô.