Hủy thao tác không thích bài hát

Lưu ý: Bạn không thể hủy thao tác không thích bài hát trong danh sách phát Daily Mix.

Để hủy thao tác không thích một bài hát, hãy bật tùy chọn Hiển thị bài hát không phát được. Chọn thiết bị của bạn để tìm hiểu cách thức.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?