Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Spotify for Podcasters

Bạn đang tạo podcast? Spotify for Podcasters sẽ giúp bạn tìm hiểu người nghe của mình.

  • Đưa podcast của bạn lên Spotify
  • Xem số liệu thống kê về người nghe

Truy cập vào Spotify for Podcasters

Để biết thông tin về cách đưa podcast lên Spotify và nhiều nội dung khác, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Spotify for Podcasters.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?