Các thư mục Playlist

Các thư mục playlist là một cách tuyệt vời để sắp xếp playlist của bạn. Bạn cần sử dụng ứng dụng máy tính để tạo chúng nhưng chúng cũng sẽ hiển thị trên thiết bị di động của bạn.

Tạo một thư mục 

  1. Nhấp chuột phải vào một playlist trong menu bên trái của ứng dụng máy tính.
  2. Chọn Tạo Thư mục.
  3. Đặt tên cho thư mục đó và nhấn enter.

Thêm vào một thư mục 

  • Chọn một playlist từ menu bên trái ứng dụng máy tính và kéo và thả để thêm vào thư mục playlist.
  • Hoặc nhấp chuột phải vào thư mục playlist và chọn Tạo Palylist.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo các thư mục bên trong thư mục! Chỉ cần nhấp chuột phải vào thư mục playlist và chọn Tạo thư mục

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?