Cá nhân hóa bìa playlist của bạn

Lưu ý: Cần có ứng dụng máy tính

Cá nhân hóa các playlist của bạn bằng cách thêm ảnh bìa và đoạn mô tả.

  1. Nhấp vào hình ảnh playlist của bạn.
  2. Trong chế độ xem Chỉnh sửa, nhập tên một playlist và đoạn mô tả.
  3. Nhấp vào CHỌN HÌNH ẢNH để tải lên một ảnh bìa mới hoặc THAY THẾ HÌNH ẢNH để thay thế một hình ảnh hiện tại.
  4. Nhấp vào LƯU.

Lưu ý: Hình ảnh phải được tải lên dưới dạng file .jpeg , với kích thước tối đa 4MB, và phải không vi phạm bản quyền, thương hiệu hay các quyền hình ảnh cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về ảnh playlist của chúng tôi.

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?