Cải thiện danh sách phát dành cho bạn

Bạn càng dùng Spotify nhiều, các danh sách phát dành cho bạn càng hay hơn.

Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết nội dung bạn thích và không thích:

  • Nhấn vào biểu tượng Biểu tượng Thích trong chế độ xem Đang phát để thích một bài hát. Thao tác này sẽ tự động lưu bài hát đó vào danh sách phát Bài hát đã thích trong Thư viện.
  • Nhấn vào biểu tượng Biểu tượng Không thích trong chế độ xem Đang phát để xóa bài hát đó và chúng tôi sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn cho lần tới.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?