Tôi không thể phát Spotify trên TV

Để biết các bước phát Spotify trên TV, hãy xem Spotify trên TV.

Để xem liệu TV của bạn có hỗ trợ ứng dụng Spotify hay không, hãy truy cập vào cửa hàng ứng dụng trên TV rồi tìm kiếm Spotify. Nếu TV của bạn không có trong danh sách, bạn có thể nâng cấp bằng thanh âm thanh hoặc bộ stream hỗ trợ Spotify Connect.

Để biết thêm thông tin về các loại thiết bị hỗ trợ Spotify, hãy xem Spotify Everywhere

Phát ngay từ ứng dụng TV

Nếu bạn không dùng được ứng dụng Spotify TV, hãy làm như sau:

 • Đảm bảo TV kết nối Internet.
 • Kiểm tra để đảm bảo kết nối Internet đủ mạnh. Thử phát nội dung khác để kiểm tra.
 • Kiểm tra cửa hàng ứng dụng trên TV để xem các bản cập nhật dành cho ứng dụng Spotify.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng phần mềm của TV đã được cập nhật. Nếu bạn không biết, hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất để biết cách kiểm tra và cập nhật phần mềm cho phiên bản.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng Spotify hỗ trợ TV của bạn. Bạn có thể xem thông tin này tại Spotify Everywhere hoặc nhà sản xuất thiết bị.

Vẫn không có tác dụng? 

 • Khởi động lại TV.
 • Khởi động lại Wi-Fi. 
 • Xóa ứng dụng Spotify rồi cài đặt lại vào TV của bạn.
 • Nếu có thể, hãy thử một kết nối Wi-Fi khác. 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần thực hiện thêm các biện pháp khắc phục sự cố đối với thiết bị hoặc kết nối Wi-Fi của bạn. Xem các trang hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị để được trợ giúp.

Phát từ điện thoại hoặc máy tính bảng

Nếu Spotify Connect không hoạt động:

 • Hãy đảm bảo Spotify hỗ trợ TV của bạn. Bạn có thể kiểm tra thông tin này tại Spotify Everywhere hoặc với nhà sản xuất thiết bị.
 • Nếu đây là lần đầu bạn phát lên TV từ điện thoại/máy tính bảng của mình, hãy đảm bảo cả 2 thiết bị cùng kết nối với 1 mạng Wi-Fi. (Ví dụ: nếu thiết bị của bạn kết nối 4G thay vì Wi-Fi, thì tính năng này có thể không hoạt động.)
 • Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Spotify mới nhất trên thiết bị.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả phần mềm của thiết bị đã được cập nhật. Nếu bạn không biết, hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất thiết bị để biết cách kiểm tra và cập nhật phần mềm cho phiên bản.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn hiện không cố gắng phát tệp trên máy vì Connect không hỗ trợ các tệp này.

Vẫn không hiệu quả?

 • Khởi động lại ứng dụng Spotify. 
 • Đóng mọi ứng dụng khác bạn không sử dụng.
 • Khởi động lại thiết bị. 
 • Khởi động lại Wi-Fi. 
 • Nếu có thể, hãy thử kết nối Wi-Fi khác trên thiết bị mà bạn đang dùng để phát (tức là thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn). 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần thực hiện thêm các biện pháp khắc phục sự cố đối với thiết bị hoặc kết nối Wi-Fi của bạn. Xem các trang hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị để được trợ giúp.

Nếu AirPlay không hoạt động, hãy làm như sau:

 • Đảm bảo tất cả thiết bị cùng kết nối với một mạng Wi-Fi. (Ví dụ: nếu thiết bị của bạn kết nối 4G thay vì Wi-Fi, thì tính năng này có thể không hoạt động.)
 • Đảm bảo tất cả phần mềm của thiết bị đã được cập nhật. Nếu bạn không biết, hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất thiết bị để biết cách kiểm tra và cập nhật phần mềm cho phiên bản.

Vẫn không có tác dụng? 

 • Khởi động lại ứng dụng Spotify. 
 • Đóng mọi ứng dụng khác mà bạn hiện không dùng. 
 • Khởi động lại thiết bị. 
 • Khởi động lại Wi-Fi. 
 • Nếu có thể, hãy thử một kết nối Wi-Fi khác. 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố khác trên thiết bị hoặc kết nối Wi-Fi của mình. Hãy xem các trang web hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ hoặc Apple AirPlay để được trợ giúp.

Nếu bạn gặp sự cố với Spotiy và thiết bị Chromecast, hãy làm như sau:

 • Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị bạn đang dùng để phát và Chromcast kết nối với cùng một mạng Wi-Fi. (Ví dụ: nếu thiết bị của bạn kết nối 4G thay vì Wi-Fi, thì tính năng này có thể không hoạt động.)
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng phần mềm Chromecast đã được cập nhật.
 • Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Spotify mới nhất trên thiết bị.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn hiện không cố gắng phát tệp trên máy vì Chromcast không hỗ trợ các tệp này. 

Vẫn không hiệu quả?

 • Khởi động lại ứng dụng Spotify.
 • Đóng mọi ứng dụng khác bạn không sử dụng.
 • Khởi động lại thiết bị.
 • Khởi động lại Wi-Fi.
 • Nếu có thể, hãy thử một kết nối Wi-Fi khác.

Để biết thêm các mẹo khắc phục sự cố Chromecast, bạn có thể truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần thực hiện thêm các biện pháp khắc phục sự cố đối với thiết bị hoặc kết nối Wi-Fi của bạn. Xem các trang hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị để được trợ giúp.

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?