Danh sách phát cộng tác

Cùng hợp sức để tạo nên danh sách phát tuyệt đỉnh.

Đặt danh sách phát ở chế độ Cộng tác để bạn bè thêm, xóa và sắp xếp lại các bản nhạc.

Chọn thiết bị của bạn để tìm hiểu cách đặt danh sách phát ở chế độ cộng tác.

  1. Nhấn vào Thư viện
  2. Nhấn vào Danh sách phát và chọn một danh sách phát bạn đã chọn.
  3. Nhấn vào .
  4. Nhấn vào THIẾT LẬP THÀNH CỘNG TÁC
  5. Chia sẻ danh sách phát đó với bạn bè.

Ảnh đại diện bên cạnh bài hát cho biết người đã thêm bài hát vào danh sách phát.

  1. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp chuột phải vào một danh sách phát.
  2. Chọn Danh sách phát cộng tác.
  3. Chia sẻ danh sách phát đó với bạn bè.

Biểu tượng  biểu thị danh sách phát hiện đã được đặt ở chế độ cộng tác. 

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?