Tạo và chỉnh sửa playlist

Lưu ý: Các bước này dành cho Premium và dịch vụ miễn phí, có quảng cáo trên máy tính và trình phát trên web. Nếu bạn đang dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo trên di động, hãy đi tới đây và cuộn xuống "Tạo và chỉnh sửa một playlist".

Playlist là một cách rất tuyệt để lưu các bộ sưu tập nhạc, để bạn nghe hoặc chia sẻ.

Chọn thiết bị bên dưới để biết cách tạo và chỉnh sửa một playlist. Sau đó, hãy tìm hiểu các tính năng playlist để biết thêm những việc bạn có thể làm.

Mẹo: Tìm playlist được tạo bởi người khác bằng Duyệt tìm hoặc Tìm kiếm, sau đó theo dõi chúng để lưu lại.

Tạo playlist

 1. Nhấp vào Playlist mới ở menu bên trái.
 2. Đặt tên cho playlist (mô tả và hình minh họa không bắt buộc) và nhấp vào TẠO.

Giờ bạn có thể tìm playlist trong Thư viện.

Thêm vào playlist

 1. Nhấp chuột phải vào một bài hát và chọn Thêm vào playlist.
 2. Chọn một playlist.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo và thả bản nhạc vào playlist.

Chỉnh sửa playlist

 • Để xóa một bài hát, hãy truy cập playlist và nhấp chuột phải vào bài hát bạn muốn xóa. Chọn Xoá khỏi playlist này.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa các bản nhạc từ playlist bạn đã tạo.
   
 • Để sắp xếp lại danh sách bản nhạc, nhấp và giữ một bài hát để di chuyển lên hoặc xuống.

  Mẹo: Để biết thêm cách sắp xếp lại danh sách bản nhạc hãy xem cách Sắp xếp và lọc.

Xoá playlist

 1. Nhấp chuột phải vào playlist.
 2. Chọn Xóa, sau đó XÓA để xác nhận.

Mẹo: Bạn vô tình xóa một playlist? Tìm hiểu cách khôi phục.

Tạo playlist 

 1. Nhấp vào Nhạc của bạn ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào PLAYLIST MỚI ở trên cùng bên phải. 
 3. Đặt tên cho playlist của bạn và chạm vào Tạo.

Giờ bạn có thể tìm playlist đó trong Nhạc của bạn.

Thêm vào playlist

 1. Nhấp chuột phải vào một bài hát và chọn Thêm vào playlist.
 2. Chọn một playlist.

Xóa bài hát

 1. Đi tới playlist và nhấp chuột phải vào bài hát bạn muốn xóa.
 2. Chọn Xoá khỏi playlist này.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa các bản nhạc từ playlist bạn đã tạo.

Xoá playlist

 1. Nhấp chuột phải vào playlist.
 2. Chọn Xóa, sau đó XÓA để xác nhận.

Mẹo: Bạn vô tình xóa một playlist? Tìm hiểu cách khôi phục.

Lưu ý: Các bước này dành cho Premium. Nếu bạn đang dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo, hãy đi tới đây và cuộn xuống "Tạo và chỉnh sửa một playlist".

Tạo playlist

 1. Chạm vào Thư viện  ở dưới cùng màn hình.
 2. Chạm vào Playlist.
 3. Bên dưới playlist hiện có, chạm vào TẠO PLAYLIST.
 4. Đặt tên cho playlist của bạn và chạm vào TẠO.

Giờ bạn có thể tìm playlist trong Thư viện.

Thêm vào playlist

 1. Chạm  ở bên phải một bản nhạc bất kỳ.
 2. Chọn Thêm vào Playlist.
 3. Chọn một playlist.

Chỉnh sửa playlist

Để xóa bài hát:

 1. Chạm vào  ở góc trên cùng bên phải của playlist.
 2. Chạm vào Chỉnh sửa.
 3. Chạm vào  ở bên trái bài hát.
 4. Chạm vào Xoá để xác nhận.

Để sắp xếp lại danh sách bản nhạc:

 1. Chạm vào  ở góc trên cùng bên phải của playlist.
 2. Chạm vào Chỉnh sửa.
 3. Chạm và giữ  ở bên phải một bài hát bất kỳ và di chuyển lên hoặc xuống tới vị trí bạn chọn.

Xoá playlist

 1. Trong Thư viện , dưới Playlist, chạm vào Chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải.
 2. Chạm vào  ở bên trái playlist.
 3. Chạm vào Xóa.
 4. Bạn cũng có thể chạm vào  ở góc trên bên phải của playlist và chọn Xóa playlist.

Mẹo: Bạn vô tình xóa một playlist? Tìm hiểu cách khôi phục.

Lưu ý: Các bước này dành cho Premium. Nếu bạn đang dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo, hãy đi tới đây và cuộn xuống "Tạo và chỉnh sửa một playlist".

Tạo playlist

 1. Chạm vào Thư viện  trên menu ở cuối màn hình. 
 2. Chạm vào Playlist.
 3. Nhấp vào Playlist Mới  ở trên cùng bên phải.
 4. Đặt tên cho playlist của bạn và chạm vào TẠO.

Giờ bạn có thể tìm playlist đó trongThư viện.

Thêm vào playlist

 1. Chạm  ở bên phải bản nhạc.
 2. Chạm vào Thêm vào Playlist.
 3. Chọn một playlist.

Xóa bài hát

 1. Chạm ở bên phải bản nhạc.
 2. Chọn Xoá khỏi playlist này.

Xoá playlist

 1. Trong Thư viện , dưới Playlist, chạm  ở bên phải tên playlist.
 2. Chọn Xóa playlist.
 3. Chạm vào Xoá để xác nhận.

Mẹo: Bạn vô tình xóa một playlist? Tìm hiểu cách khôi phục.

Cập nhật lần cuối 31 Tháng Bảy, 2018