Hãy xem phần trợ giúp Twitter hoặc Facebook của chúng tôi:

TwitterFacebook

Không thể đặt lại mật khẩu

Địa chỉ email cũ?

Bạn cần truy cập vào địa chỉ email trên tài khoản Spotify của mình để mở đường liên kết đặt lại mật khẩu mà chúng tôi gửi cho bạn qua email.

Nếu không truy cập được vào email này, thì bạn có một số lựa chọn sau:

  • Lấy lại quyền truy cập vào địa chỉ email đó nếu có thể
  • Tạo tài khoản mới và bắt đầu lại từ đầu

Bạn không có tài khoản liên kết với địa chỉ email?

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết không có tài khoản liên kết với email bạn đã nhập khi đặt lại mật khẩu, hãy thử lại với địa chỉ email khác mà bạn có.

Lưu ý: Có một vài cách để đăng ký, ví dụ: bằng email, số điện thoại, tài khoản Facebook hoặc Apple. Hãy thử đăng nhập bằng những cách này để tìm tài khoản của bạn. 

Nếu bạn cho rằng địa chỉ email của mình đã bị thay đổi trái phép, hãy xem phần Bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị xâm nhập?

Bạn không nhận được email đặt lại?

Hãy kiểm tra thư mục rác/spam hoặc bất kỳ thư mục nào khác mà bạn áp dụng bộ lọc.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email của mình, hãy xem phần “Địa chỉ email cũ”.

Đường liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ?

Hãy đặt lại mật khẩu một lần nữa, nhưng lần này hãy mở đường liên kết bạn nhận được trong email bằng trình duyệt riêng tư hoặc ẩn danh.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Quá nhiều yêu cầu?

Hãy thử lại sau hoặc dùng một thiết bị khác.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng 8, 2021

Bài viết này có hữu ích không?