Lấy lại playlist đã bị xóa

Hoàn tác! Hoàn tác!

Spotify tự động sao lưu các playlist bạn tạo, vì vậy nếu bạn đã xoá chúng, thật dễ dàng để lấy lại.

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Khôi phục playlist trong trình đơn bên trái. 
  3. Nhấp vào Khôi phục theo playlist bạn muốn phục hồi.
  4. Mở Spotify. Playlist mới phục hồi sẽ hiển thị ở dưới cùng bộ sưu tập playlist của bạn.

Không nhìn thấy nó? 

Có thể bạn đã tạo playlist bằng một tài khoản khác, do đó hãy chắc chắn bạn đăng nhập vào tài khoản đã tạo playlist từ đầu.

Nếu bạn không chắc mình có tài khoản khác, chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra.

Phím tắt bàn phím

Nếu bạn vô tình xóa một bản nhạc (hoặc playlist), bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để ngay lập tức hoàn tác. Nhấn:

  • ctrl+z (cho máy Mac)
  • ctrl+Shift+Z (cho máy Windows) 

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?