Người gây quỹ mà nghệ sĩ chọn

Tại Spotify, chúng tôi cam kết hỗ trợ cộng đồng âm nhạc trong suốt cuộc khủng hoảng do COVID-19.

Tổ chức gây quỹ do Nghệ sĩ chọn cho phép người hâm mộ hỗ trợ các nghệ sĩ trong khoảng thời gian này. Nếu một nghệ sĩ đang gây quỹ, bạn sẽ thấy điều đó ở phía trên hồ sơ nghệ sĩ của họ.

Nếu bạn thấy bất kỳ điều gì vi phạm chính sách Tổ chức gây quỹ do nghệ sĩ chọn, hãy báo cáo bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?