Alexa

Đối với: Premium

Sử dụng lệnh thoại để điều khiển nhạc của bạn với Amazon Alexa!

Bắt đầu 

Chỉ cần tải xuống ứng dụng Alexa, mở ứng dụng rồi liên kết tài khoản Spotify của bạn bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Nhấn vào menu ở trên cùng bên trái.
  2. Nhấn vào Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Music (Nhạc).
  3. Chọn Spotify, sau đó chọn Link account to Alexa (Liên kết tài khoản với Alexa).
  4. Nhập thông tin chi tiết về tài khoản Spotify của bạn.

Sau đó, bạn có thể đặt Spotify là dịch vụ nhạc mặc định. Nếu làm vậy, bạn sẽ không cần chỉ định "on Spotify" (trên Spotify) khi ra lệnh bằng lệnh thoại:

  1. Nhấn vào menu ở trên cùng bên trái.
  2. Nhấn vào Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Music (Nhạc).
  3. Nhấn vào Choose default music services (Chọn dịch vụ nhạc mặc định).
  4. Chọn Spotify rồi nhấn vào DONE (XONG).

Giờ chỉ cần yêu cầu Alexa phát nội dung gì đó! Ví dụ: "Alexa, play Discover Weekly" (Alexa, phát Discover Weekly). Khám phá trang web trợ giúp của Amazon để biết các ngôn ngữ được hỗ trợ

Các thiết bị được hỗ trợ

Amazon Echo, Amazon Echo Show, Amazon Echo Dot, Amazon Echo Spot, Amazon Tap, Amazon Fire TV Cube, Facebook Portal/Portal+ và tất cả trình phát Sonos.

Bạn cần trợ giúp?

Để nhận trợ giúp thiết lập và khắc phục sự cố, hãy truy cập vào trang web trợ giúp của Amazon.

Hãy xem những bài viết khác trên trang web hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp về tài khoản Spotify và đăng kýnghe offline hoặc nếu bạn không thể phát nhạc

Lần cập nhật gần đây nhất: 08 Tháng 1, 2019