Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Spotify cung cấp các loại đăng ký nào?

Chúng tôi ở đây để mang âm nhạc tới cho mọi người, với các tùy chọn phù hợp với mọi phong cách sống.

Hãy tìm hiểu bảng so sánh dưới đây.

Nhấp vào loại đăng ký để biết thêm thông tin, bao gồm cách tham gia hoặc chuyển đổi.

 FreePremium*Premium dành cho Gia đình
Truy cập tới hơn 30 triệu bài hát.
Truy cập podcast và video.
Đi nước ngoài cùng với nhạc của bạn.

Tối đa 14 ngày.

Truy cập qua di động theo yêu cầu. 
Không bị quảng cáo chen ngang. 
Nghe offline. 
Lên tới 6 tài khoản Premium với một mức giá.  

*Bao gồm bản dùng thử, giảm giá sinh viên, các gói, và gói Premium với các công ty khác.

Mẹo: Nếu bạn mới dùng Spotify, bạn có thể dùng thử Premium miễn phí trong 7 ngày trên thiết bị di động. Bản dùng thử này tự động bắt đầu và kết thúc, vì vậy không yêu cầu thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng có ưu đãi thời gian dùng thử lâu hơn kèm theo yêu cầu thông tin thanh toán.