Spotify cung cấp các loại đăng ký nào?

Chúng tôi ở đây để mang âm nhạc tới cho mọi người, với các tùy chọn phù hợp với mọi phong cách sống.

Hãy xem bảng so sánh dưới đây.

Nhấp vào loại đăng ký để biết thêm thông tin, bao gồm cách tham gia hoặc chuyển đổi.

 Spotify freeSpotify Premium*
Truy cập vào hơn 35 triệu bài hát.
Truy cập vào podcast và audiobook
Đi nước ngoài cùng với nhạc của bạn.

Tối đa 14 ngày.

Truy cập qua di động theo yêu cầu.Khả dụng với một số playlist
Không bị quảng cáo chen ngang. 
Nghe nhạc không cần kết nối internet. 

*Gồm bản dùng thử, Premium dành cho FamilyPremium dành cho Sinh viên, các gói, và gói Premium với các công ty khác.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018