Thanh toán cho Spotify qua Apple

Ứng dụng Spotify hiện có sẵn để tải về tại Apple App Store (trong tất cả các quốc gia mà Spotify đã ra mắt).

Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng Spotify, hãy kiểm tra cài đặt quốc gia của tài khoản App Store của bạn.

Đăng ký thông qua Apple (iTunes)

Cho đến gần đây, bạn đã có thể thanh toán cho Spotify Premium sử dụng hệ thống thanh toán trong ứng dụng của Apple (iAP). Tuy nhiên, phương thức này đã hết hiệu lực cho những người đăng ký mới.

Lý do là vì Apple yêu cầu phải trả thêm phí trên mức phí tiêu chuẩn, vì vậy chúng tôi đã quyết định bỏ qua bên trung gian để giảm chi phí cho bạn!

Nếu bạn đang thanh toán cho Premium sử dụng hệ thống thanh toán trong ứng dụng của Apple, nhưng bạn muốn đăng ký trực tiếp với chúng tôi hơn, việc chuyển đổi này vô cùng dễ dàng:

  1. Hủy gia hạn tự động thanh toán Spotify của bạn với Apple. 
  2. Chờ cho đăng ký hiện tại của bạn hết hạn.
  3. Khi tài khoản của bạn trở lại đăng ký Free, bạn có thể đăng ký lại trực tiếp với Spotify. 

Tôi là một người thường xuyên sử dụng Apple... Spotify có tiến hành những thay đổi khác tương tự như thế này nữa không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trên tất cả các nền tảng có sẵn của chúng tôi. Chúng tôi không có kế hoạch nào về thay đổi điều đó.

Nếu tôi đăng ký lại trực tiếp với Spotify sau khi huỷ với Apple, tôi có bị tính phí ngay lập tức không?

Bạn sẽ phải tính phí ngay lập tức khi bạn đăng ký trực tiếp với chúng tôi. Vì vậy, sau khi huỷ Apple, đợi cho đến khi tài khoản của bạn quay về dịch vụ Free trước khi đăng ký lại. Ngày tài khoản của bạn sẽ quay về dịch vụ Free có ở trên trang Đăng kýcủa bạn. 

Mẹo: Nếu bạn chưa bao giờ đăng ký trực tiếp với chúng tôi trước đây, bạn có thể đủ điều kiện nhận một ưu đãi dùng thử

Tôi không có thẻ. Tôi có thể thanh toán như thế nào?

Chúng tôi có sẵn một loạt các phương thức thanh toán, chẳng hạn như thanh toán bằng hóa đơn điện thoại của bạn hoặc PayPal. Hãy kiểm tra các phương pháp thanh toán có sẵn ở nước bạn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 10 Tháng Chín, 2018