Premium

Spotify nghe hay hơn khi dùng Premium.

Mẹo: Hãy tìm hiểu Premium so với các tùy chọn đăng ký khác của chúng tôi như thế nào.

Bắt đầu

Mẹo: Nếu bạn chưa bao giờ dùng Premium, hãy dùng thử miễn phí!

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
    Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tại đây.
  2. Nhấp vào Đăng ký ở menu bên trái.
  3. Nhấp vào DÙNG PREMIUM.
  4. Nhập thông tin thanh toán của bạn và nhấp vào BẮT ĐẦU SPOTIFY PREMIUM CỦA TÔI.

Hỏi & đáp

Giá Premium khác nhay tùy theo quốc gia. Tìm hiểu giá Premium tại quốc gia của bạn.

Bạn có thể thanh toán cho Spotify theo nhiều cách. Xem các phương thức thanh toán khả dụng tại quốc gia của bạn bằng cách nhấp vào Đăng ký ở menu bên trái trang tài khoản của bạn.

Nếu bạn thanh toán cho Premium nhưng không thể dùng các tính năng của Premium, hãy tìm hiểu tại sao đăng ký Premium của tôi không hoạt động?

Bạn có thể hủy đăng ký Premium bất kỳ lúc nào. Điều này sẽ chuyển tài khoản của bạn về dịch vụ Free có quảng cáo vào cuối chu kỳ hóa đơn hiện tại của bạn.

Nếu bạn dùng Premium dành cho Gia đình, bạn có thể chọn hạ cấp về Premium tiêu chuẩn:

  1. Đi tới trang đăng ký tài khoản.
  2. Nhấp vào THAY ĐỔI HOẶC HỦY, sau đó XÓA ĐĂNG KÝ GIA ĐÌNH.

Lưu ý: Toàn bộ thành viên sẽ được chuyển về dịch vụ miễn phí, có quảng cáo ngoại trừ bạn và bạn sẽ được tính mức phí Premium tiêu chuẩn vào ngày xuất hóa đơn tiếp theo.

Để đổi từ gói Premium với công ty khác (ví dụ: nhà cung cấp di động/băng thông rộng hoặc iTunes), bạn cần hủy đăng ký với họ, sau đó nâng cấp lại qua trang web của chúng tôi khi tài khoản của bạn chuyển về dịch vụ miễn phí, có quảng cáo.

Lần cập nhật gần đây nhất: 22 Tháng Mười, 2018