Bản dùng thử Premium và các ưu đãi khác

Hãy thử trước khi bỏ tiền!

Chúng tôi luôn cung cấp bản dùng thử hoặc ưu đãi cho phép bạn dùng Spotify Premium với mức giá thấp hơn thông thường, hoặc thậm chí miễn phí, trong một thời gian cụ thể. Hãy xem ưu đãi hiện tại của chúng tôi để tìm hiểu thêm. 

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký bản dùng thử, đăng ký Premium sẽ tự động tiếp tục với mức giá thông thường sau khi thời gian dùng thử hết hạn. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào trong quá trình dùng thử nếu bạn không muốn bị tính phí. 

:

Tại sao tôi phải bổ sung thông tin thanh toán trong khi ưu đãi là miễn phí?

Kể cả khi bạn không bị tính phí ban đầu, chúng tôi có thể yêu cầu một phương thức thanh toán hợp lệ để bắt đầu ưu đãi dùng thử.

Điều này là để Spotify có thể:

  • Xác định quốc gia của bạn
  • Tiến hành thanh toán nếu bạn quyết định duy trì dùng Premium sau khi thời gian dùng thử kết thúc
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018