Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Giá cho Premium có bao gồm thuế ?

Trong trường hợp áp dụng, giá cho phiên bản Premium bao gồm cả VAT (thuế giá trị gia tăng).

Bạn luôn có thể xem các thông tin phí chi tiết của mình bằng cách kiểm tra biên nhận:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Biên nhận ở trình đơn bên trái.
  3. Nhấp vào XEM

Lưu ý: Spotify chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân/phi thương mại.

Cập nhật lần cuối 12 Tháng Ba, 2018