Premium dành cho Gia đình

Với Premium dành cho Gia đình, bạn và tối đa 5 thành viên sống cùng hộ gia đình có thể có tài khoản Premium riêng của mình. Tất cả chỉ với một mức giá ưu đãi.

Bắt đầu

Bạn có thể sở hữu, quản lý và thanh toán gói Premium dành cho Gia đình, hoặc tham gia gói đăng ký của người khác.

Mọi người tham gia gói đều phải:

 • Sống tại cùng địa chỉ.
 • Đáp ứng độ tuổi tối thiểu và tất cả các yêu cầu khác trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Nếu bạn bắt đầu gói Premium dành cho Gia đình, bạn sẽ là người quản lý gói và chịu trách nhiệm thực hiện những việc sau:

 • Thanh toán gói hàng tháng.
 • Mời hoặc xóa các thành viên trong gói.

Truy cập trang Premium dành cho Gia đình để đăng ký!

Đây là một số điều cần nhớ:

 • Không thể mua Premium dành cho Gia đình bằng thẻ quà tặng .
 • Bạn không thể kết hợp thẻ quà tặng với bất kỳ bản dùng thử hay ưu đãi nào như giảm giá sinh viên.
 • Nếu bạn đăng ký Spotify Premium qua công ty khác (ví dụ: nhà cung cấp băng thông/di động hoặc iTunes của bạn), bạn cần hủy đăng ký của bạn với họ để nâng cấp lên Premium dành cho Gia đình.

Để tham gia gói Premium dành cho Gia đình hiện có, bạn cần phải trú tại cùng địa chỉ với người sở hữu gói (người đăng ký gói). 

Tất cả các thành viên đều có tài khoản Premium cá nhân của riêng họ (vì vậy bạn không cần phải hỏi tên người dùng và mật khẩu của chủ sở hữu gói). 

Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể lựa chọn tạo tài khoản khi tham gia. Nếu bạn chọn tạo tài khoản, và đã sử dụng Premium, các khoản thanh toán tương lai sẽ chuyển sang cho chủ sở hữu gói (và bất kỳ thời gian sử dụng Premium còn lại nào của lần thanh toán trước đó sẽ được tiếp tục khi bạn dừng gói gia đình). 

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký Spotify Premium qua một bên thứ ba, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ di động, bạn cần hủy đăng ký với họ để tham gia Premium dành cho Gia đình.

 1. Hãy yêu cầu chủ sở hữu mời bạn tham gia gói.
 2. Bạn sẽ nhận được email với liên kết để tham gia. Mở email và nhấp vào CHẤP NHẬN LỜI MỜI. Bạn được chuyển hướng sang trang tài khoản của mình, tại đây bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận.
  Lưu ý: Nếu bạn chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký trước khi thấy xác nhận.
 3. Nhập thông tin của bạn và nhấp vào GỬI để tham gia gói Premium dành cho Gia đình.

Đây là một số điều cần nhớ:

 • Bạn chỉ có thể chuyển đổi từ đăng ký Gia đình sang một đăng ký khác 12 tháng một lần.
 • Bạn không thể kết hợp thẻ quà tặng với bất kỳ bản dùng thử hay ưu đãi nào như giảm giá sinh viên.
 • Nếu bạn đăng ký Spotify Premium qua công ty khác (ví dụ: nhà cung cấp băng thông/di động hoặc iTunes của bạn), bạn cần hủy đăng ký của bạn với họ để nâng cấp lên Premium dành cho Gia đình.

Quản lý gói Premium dành cho Gia đình

Các thành viên và thông tin gói đăng ký có thể được quản lý bởi chủ sở hữu gói (người đăng ký gói), từ trang tài khoản của họ.

Lưu ý:Chỉ chủ sở hữu gói (người đăng ký gói) mới có thể quản lý các thành viên trong gói.

Mời một thành viên

 1. Truy cập trang tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Premium dành cho Gia đình ở menu bên trái.
 3. Nhấp vào GỬI LỜI MỜI.
 4. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời và nhấp vào GỬI LỜI MỜI. Email xác nhận sẽ được gửi đến cho bạn khi người này chấp nhận lời mời và được thêm vào gói.

Nếu người này chấp nhận lời mời trên cùng thiết bị mà lời mời được gửi đi, hãy đảm bảo người chủ sở hữu tài khoản gửi lời mời đã đăng xuất khỏi trang tài khoản của họ trước đó.

Lưu ý: Chủ và tất cả các thành viên của đăng ký Premium dành cho Gia đình phải sống tại cùng địa chỉ.

Xóa một thành viên

 1. Truy cập trang tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Premium dành cho Gia đình ở menu bên trái.
 3. Chọn thành viên bạn muốn xóa. Nhấp vào XÓA.

Mẹo: Bạn có thể có tổng cộng 6 tài khoản Premium ở một mức giá thấp, vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên dùng hết các suất để tận dụng tối đa mức giá ưu đãi!

Không thể thay đổi chủ sở hữu gói Premium cho Gia đình của bạn. Chủ sở hữu hiện tại trước tiên sẽ cần hủy. Sau đó, khi tất cả tài khoản đã chuyển về dịch vụ miễn phí, không có quảng cáo vào ngày xuất hóa đơn tiếp theo, chủ sở hữu mới có thể tạo gói mới.

Không thể thay đổi địa chỉ đã đăng ký trên một đăng ký Premium dành cho Gia đình hiện tại.

Nếu bạn chuyển nhà, hoặc nhập sai thông tin, bạn cần tạo tài khoản mới (đảm bảo bạn hủy gói trong tài khoản cũ trước đó, và đăng xuất ở mọi nơi) và đăng ký Premium dành cho Gia đình trên tài khoản mới đó.

Hủy gói Premium dành cho Gia đình

Nếu bạn là chủ sở hữu của gói Premium dành cho Gia đình, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào. Tất cả các thành viên gói Premium dành cho Gia đình của bạn (gồm cả bạn) sẽ được chuyển về dịch vụ miễn phí, không có quảng cáo vào cuối kỳ xuất hoá đơn hiện tại của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể chọn hạ cấp xuống gói Premium tiêu chuẩn trên trang đăng ký, nghĩa là tất cả các thành viên sẽ được chuyển về dịch vụ miễn phí, không có quảng cáo trừ bạn. Sau đó, bạn sẽ phải trả mức phí Premium tiêu chuẩn vào ngày xuất hóa đơn tiếp theo.

Rời khỏi gói Premium dành cho Gia đình

Nếu bạn là thành viên của gói Premium dành cho Gia đình và muốn rời khỏi gói, bạn cần yêu cầu chủ sở hữu gói xóa bạn đi.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đổi từ gói Premium dành cho Gia đình sang gói khác một lần mỗi 12 tháng. Nếu đã đạt tới giới hạn trong năm, bạn sẽ không thể đổi sang gói Premium dành cho Gia đình khác vào thời điểm này.

Cần trợ giúp?

Mỗi thành viên của gói Premium dành cho Gia đình đều có tài khoản cá nhân của riêng mình - vì vậy bạn có thể dùng tài khoản hiện tại của mình. Tất cả các thông tin tài khoản của bạn sẽ vẫn như cũ, bao gồm bất kỳ nhạc đã lưu, playlist và người theo dõi nào!

Nếu bạn đã đăng ký Premium khi chấp nhận một lời mời, tất cả các khoản thanh toán sau đó trên tài khoản của bạn sẽ do chủ đăng ký thực hiện.

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký Premium qua công ty khác (ví dụ: nhà cung cấp băng thông/di động hoặc iTunes của bạn), bạn cần hủy đăng ký của mình với nhà cung cấp đó trước khi bắt đầu tham gia gói Gia đình.

Đây là một số điều cần kiểm tra trước:

 • Nếu bạn chấp nhận lời mời trên cùng thiết bị mà lời mời được gửi đi, hãy đảm bảo người chủ sở hữu tài khoản gửi lời mời đã đăng xuất khỏi trang tài khoản của họ trước đó.
 • Nếu bạn không nhận được email có liên kết, hãy đảm bảo kiểm tra thư mục junk/spam.

Vẫn không có tác dụng? Hãy thử gửi lại lời mời:

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu gói đăng ký mới có thể gửi lời mời. Nếu bạn đang cố gắng tham gia một gói đăng ký, bạn cần yêu cầu chủ sở hữu hoàn thành các bước này.

 1. Chỉ cần đi tớitrang tài khoản Premium dành cho Gia đình của bạn, và chọn thành viên bạn muốn mời lại.
 2. Nhấp vào GỬI LẠI LỜI MỜI.
 3. Nếu cách đó không có tác dụng, hãy nhấp HỦY LỜI MỜI và mời lại thành viên bằng cách nhấp vào GỬI LỜI MỜI, và nhập lại thông tin của người đó.

Đây là cách thức thanh toán cho Premium dành cho Gia đình:

 • Chúng tôi chỉ tính phí chủ sở hữu (người đã đăng ký gói), và không tính phí các thành viên. 
 • Chúng tôi tính mức phí đầy đủ cho chủ sở hữu, bất kể có bao nhiêu thành viên tham gia gói.
 • Ngày thanh toán hàng tháng sẽ vào ngày hoặc gần ngày đầu tiên chủ sở hữu đăng ký.

Nếu bạn bắt đầu dùng gói Premium dành cho Gia đình với tư cách là chủ sở hữu nhưng bạn đã có sẵn tài khoản Premium, ngày thanh toán của bạn có khả năng sẽ đến sớm hơn thường lệ. Điều này là do sự khác biệt giữa giá của đăng ký Premium cho Gia đình và đăng ký Premium thông thường bạn đã sử dụng.

Bạn có thể theo dõi tất cả điều này trên trang đăng kýcủa bạn.

Tất cả thành viên của một gói đăng ký Premium dành cho Gia đình phải sống tại cùng địa chỉ.

Nếu chúng tôi không thể xác minh các thành viên của một gói Premium dành cho Gia đình, họ sẽ bị xóa khỏi gói này.

Nếu việc này xảy ra, bạn có thể khôi phục các tính năng Premium bằng cách nâng cấp lên đăng ký Premium riêng lẻ. Hãy xem các bản dùng thử và ưu đãi khác.

 

Lần cập nhật gần đây nhất: 10 Tháng Mười hai, 2018