Các gói Premium với công ty khác

Chúng tôi thường hợp tác với các dịch vụ khác, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ di động và internet, điều đó có nghĩa là có thể đăng ký dùng Premium thông qua các công ty khác ngoài Spotify.

Đăng ký Premium thông qua một trong số nhiều đối tác của chúng tôi là một cách rất hay để sử dụng nhiều dịch vụ với giá ưu đãi.

Đăng ký Premium với công ty khác

Thông tin chi tiết về cách kích hoạt gói Premium của bạn phải có sẵn trên trang web của công ty.

Nếu bạn không có tài khoản Spotify khi đăng ký với một trong số các đối tác của chúng tôi, tài khoản sẽ được tạo cho bạn trong quá trình kích hoạt.

Đổi sang gói Premium với công ty khác

Nếu bạn đã đăng ký Premium hoặc Premium dành cho Gia đình trực tiếp qua trang web của chúng tôi:

  • Hủy đăng ký hiện tại của bạn.
  • Chờ cho tới khi thời gian sử dụng Premium còn lại hết và tài khoản của bạn sẽ chuyển về Free.
  • Đăng ký với công ty khác.

Cần giúp đỡ?

Đừng lo lắng! Bạn chỉ cần liên hệ với công ty tạo tài khoản Premium của mình và huỷ đăng ký hiện tại của bạn. Họ sẽ giúp bạn liên kết đăng ký của bạn với tài khoản Spotify chính xác.

Nếu bạn muốn huỷ gói hoặc cập nhật chi tiết thanh toán của mình, bạn cần liên hệ công ty quản lý đăng ký của bạn. Spotify không thể hỗ trợ bạn việc này.

Lần cập nhật gần đây nhất: 10 Tháng Bảy, 2018