Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Xem biên nhận của bạn

{!/INTERNAL}

Quản lý chi phí của bạn với Spotify thật đơn giản.

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
  2. Nhấp vào Biên nhận ở trình đơn bên trái.
  3. Nhấp vào XEM ở bên cạnh giao dịch để biết thêm chi tiết. 

Bạn cũng sẽ nhận được một biên nhận email khi bạn:

  • Bắt đầu ưu đãi dùng thử.
  • Thực hiện thanh toán đầu tiên cho đăng ký mới của bạn.
  • Mua một thẻ điện tử.

Lưu ý: Các biên nhận này được chuyển tới địa chỉ email đã đăng ký trên tài khoản của bạn.

Bạn không thể tìm thấy biên nhận?

Hãy xem Tôi thanh toán cho Premium, tại sao tài khoản của tôi lại là Free?

Cũng có thể biên nhận bạn đang tìm là thuộc một tài khoản khác. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm bất kỳ tài khoản nào khác.

Cập nhật lần cuối 26 Tháng Sáu, 2018