Ứng dụng từ các dịch vụ khác

Tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba (các ứng dụng từ các dịch vụ khác) với Spotify và truy cập vào một loạt các tính năng tuyệt vời và tiện ích.

Từ việc theo dõi hoạt động chạy của bạn với RunKeeper cho tới việc thấy những bài hát mà những người phù hợp tiềm năng của bạn đang nghe trên Tinder, có thể nói rằng các khả năng tích hợp là vô tận.

Khi một ứng dụng của bên thứ ba cố gắng kết nối với Spotify của bạn, chúng tôi sẽ luôn hỏi sự cho phép của bạn trước khi cấp quyền truy cập. Một danh sách các ứng dụng bạn đã cấp quyền truy cập có thể được tìm thấy trên trang Ứng dụng của bạn. 

Lưu ý: Các ứng dụng của bên thứ ba là các ứng dụng được xây dựng bởi các nhà phát triển bên ngoài, và không được vận hành bởi Spotify.

Hủy bỏ truy cập

Để hủy bỏ quyền truy cập của một ứng dụng của bên thứ ba:

  1. Hãy truy cập trang Ứng dụng
  2. Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ và nhấn HỦY BỎ TRUY CẬP.

Vậy thôi! Bạn có thể cấp quyền lại bất kỳ lúc nào.

Không thấy một ứng dụng mà bạn cho phép ở đây?

Có thể bạn đã kết nối với nó bằng một tài khoản Spotify khác. Hãy xem hướng dẫn để tìm bất kỳ tài khoản nào khác.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018