Báo cáo vi phạm âm nhạc

Nếu bạn tìm thấy một số bài nhạc trên dịch vụ Spotify mà bạn cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, bạn có thể báo cáo về nó ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn báo cáo khiếu nại liên quan đến hình ảnh được tải lên bởi người dùng khác trên Spotify (chẳng hạn như một danh sách phát hoặc hình ảnh hồ sơ), hãy xem Báo cáo một hình ảnh hoặc danh sách phát đã tải lên.

Chúng tôi rất coi trọng mối lo lắng của khách hàng về mặt nội dung. Xin lưu ý rằng bất kỳ hành vi lạm dụng quy trình báo cáo nào có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Spotify của bạn. ​

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mỗi báo cáo được điều tra theo từng trường hợp. Chúng tôi không thể trả lời trực tiếp cho từng báo cáo riêng lẻ, nhưng sẽ xóa bất kỳ nội dung nào được coi là không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi.

Lần cập nhật gần đây nhất: 16 Tháng Mười, 2018