Báo cáo vi phạm âm nhạc

Nếu bạn tìm thấy một số bài nhạc trên dịch vụ Spotify mà bạn cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, bạn có thể báo cáo về nó ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn báo cáo khiếu nại liên quan đến hình ảnh được tải lên bởi người dùng khác trên Spotify (chẳng hạn như một playlist hoặc hình ảnh hồ sơ), hãy xem Báo cáo một hình ảnh hoặc playlist đã tải lên.

Mỗi báo cáo được điều tra theo từng trường hợp. Chúng tôi không thể trả lời trực tiếp cho từng báo cáo riêng lẻ, nhưng sẽ sử dụng theo ý của chúng tôi và xóa bất kỳ nội dung nào được coi là không phù hợp.

Chúng tôi rất coi trọng mối lo lắng của khách hàng về mặt nội dung. Xin lưu ý rằng bất kỳ hành vi lạm dụng quy trình báo cáo nào có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Spotify của bạn. ​

Cập nhật lần cuối 12 Tháng Ba, 2018