Báo cáo một playlist, hình ảnh hoặc văn bản

Nếu bạn thấy một nội dung được tạo ra hoặc tải lên bởi người dùng hoặc nghệ sĩ khác trên Spotify (chẳng hạn như một playlist, hình ảnh hoặc văn bản) mang tính khiếm nhã hoặc vi phạm bản quyền, bạn có thể báo cáo thông qua ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn báo cáo khiếu nại liên quan đến âm nhạc trên dịch vụ Spotify và quyền sở hữu trí tuệ của bạn (chứ không phải hình ảnh do người dùng khác tải lên), hãy xem Báo cáo vi phạm âm nhạc.

Mỗi báo cáo được điều tra theo từng trường hợp. Chúng tôi không thể trả lời trực tiếp cho từng báo cáo riêng lẻ, nhưng sẽ xóa bất kỳ nội dung nào được coi là không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi.

Chúng tôi rất coi trọng mối lo lắng của khách hàng về mặt nội dung. Xin lưu ý rằng bất kỳ hành vi lạm dụng quy trình báo cáo nào có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Spotify của bạn.

Chọn một thiết bị dưới đây để tìm hiểu cách gửi báo cáo.

 1. Nhấp chuột phải vào tiêu đề playlist hoặc tên nghệ sĩ.
  Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Tuỳ chọn ở bên phải của playlist hoặc hồ sơ nghệ sĩ, và chọn Báo cáo.

  Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến mẫu báo cáo lạm dụng.

 2. Chọn chủ đề phù hợp.
 3. Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Gửi.

Bây giờ bạn đã báo cáo danh sách nhạc đó. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Bạn thật tuyệt vời!

 1. Trong playlist hoặc một hồ sơ nghệ sĩ, nhấp vào Tuỳ chọn  ở góc trên bên phải.
 2. Kéo xuống và nhấp vào Báo cáo lạm dụng
  Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến mẫu báo cáo lạm dụng.
 3. Nhấp vào chủ đề phù hợp.
 4. Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Gửi.

Bây giờ bạn đã báo cáo danh sách nhạc đó. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Bạn thật tuyệt vời!

 1. Trong playlist hoặc một hồ sơ nghệ sĩ, nhấp vào Tuỳ chọn  ở góc trên bên phải.
 2. Kéo xuống và nhấp vào Báo cáo lạm dụng
  Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến mẫu báo cáo lạm dụng.
 3. Nhấp vào chủ đề phù hợp.
 4. Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Gửi.

Bây giờ bạn đã báo cáo danh sách nhạc đó. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Bạn thật tuyệt vời!

 1. Trong playlist hoặc một hồ sơ nghệ sĩ, nhấp vào Tuỳ chọn  ở góc trên bên phải.
 2. Kéo xuống và nhấp vào Báo cáo Lạm dụng.

  Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến mẫu báo cáo lạm dụng.

 3. Nhấp vào chủ đề phù hợp.
 4. Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Gửi.

Bây giờ bạn đã báo cáo danh sách nhạc đó. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Bạn thật tuyệt vời!

Cập nhật lần cuối 28 Tháng Sáu, 2018