Báo cáo một danh sách phát, hình ảnh hoặc văn bản

Nếu bạn thấy một nội dung được tạo ra hoặc tải lên bởi người dùng hoặc nghệ sĩ khác trên Spotify (chẳng hạn như một danh sách phát, hình ảnh hoặc văn bản) mang tính khiếm nhã hoặc vi phạm bản quyền, thì bạn có thể báo cáo thông qua ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn báo cáo khiếu nại liên quan đến âm nhạc trên dịch vụ Spotify và quyền sở hữu trí tuệ của bạn (chứ không phải hình ảnh do người dùng khác tải lên), hãy xem Báo cáo vi phạm âm nhạc.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các mối quan ngại của khách hàng về mặt nội dung. Xin lưu ý rằng mọi hành vi lạm dụng quy trình báo cáo nào có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Spotify của bạn.

Chọn một thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách gửi báo cáo.

 1. Nhấp chuột phải vào tiêu đề danh sách phát hoặc tên nghệ sĩ. Ngoài ra, nhấp vào  ở bên phải của danh sách phát hoặc hồ sơ nghệ sĩ rồi chọn Báo cáo. Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến biểu mẫu báo cáo lạm dụng.
 2. Chọn chủ đề phù hợp.
 3. Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Gửi.
 1. Trong danh sách phát hoặc trên hồ sơ nghệ sĩ, chạm vào  ở góc trên cùng bên phải.
 2. Kéo xuống và chạm vào Báo cáo lạm dụng. Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến mẫu báo cáo lạm dụng.
 3. Chạm vào chủ đề phù hợp.
 4. Hoàn thành biểu mẫu rồi chạm vào Gửi.
 1. Trong danh sách phát hoặc trên hồ sơ nghệ sĩ, chạm vào  ở góc trên cùng bên phải.
 2. Kéo xuống và chạm vào Báo cáo lạm dụng. Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến biểu mẫu báo cáo lạm dụng.
 3. Chạm vào chủ đề phù hợp.
 4. Hoàn thành biểu mẫu rồi chạm vào Gửi.
 1. Trong danh sách phát hoặc trên hồ sơ nghệ sĩ, chạm vào  ở góc trên cùng bên phải.
 2. Kéo xuống và chạm vào Báo cáo lạm dụng. Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến mẫu báo cáo lạm dụng.
 3. Chạm vào chủ đề phù hợp.
 4. Hoàn thành biểu mẫu rồi chạm vào Gửi.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mỗi báo cáo được điều tra theo từng trường hợp. Chúng tôi không thể trả lời trực tiếp cho từng báo cáo riêng lẻ, nhưng sẽ xóa bất kỳ nội dung nào được coi là không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi.

Lần cập nhật gần đây nhất: 16 Tháng Mười, 2018