Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Các cập nhật với Chính sách Quyền riêng tư của Spotify

Tại Spotify, chúng tôi muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất có thể để chắc rằng bạn luôn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi hôm nay, ngày mai và cả trong tương lai. Mục đích của chúng tôi cũng là cởi mở và minh bạch với người dùng hết mức có thể về dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập để cung cấp dịch vụ, cách thức dữ liệu được sử dụng và những bên mà dữ liệu được chia sẻ.

Hôm nay chúng tôi xin thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi với Chính sách Quyền riêng tư, có hiệu lực kể từ ngày 25/5. Các thay đổi này sẽ phản ánh các yêu cầu về tăng cường minh bạch theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu  u (còn được gọi là 'GDPR').

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho các bạn những thông tin đơn giản và rõ ràng về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong Chính sách Quyền riêng tư. Ngày hôm nay, chúng tôi đơn giản sẽ công bố những điều chỉnh trong Chính sách Quyền riêng tư nhằm làm sáng tỏ và cung cấp thêm thông tin về:

  • các quyền riêng tư và cách thực hiện các quyền này;
  • cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, và
  • các sơ sở pháp lý làm nền tảng để chúng tôi xử lí dữ liệu cá nhân.

Trong vài tuần tới, chúng tôi cũng sẽ cho ra mắt những công cụ mới bao gồm một Trung tâm bảo mật trên Spotify.com, và một trang Cài đặt bảo mật trong tài khoản của người dùng để giúp người dùng dễ dàng nắm bắt và quản lý các lựa chọn bảo mật của mình, bao gồm một nút mới “Tải xuống dữ liệu của tôi”.

Có gì mới?

Chúng tôi đang cung cấp thêm thông tin và các nguồn tài nguyên để giúp người dùng nắm bắt và kiểm soát những dữ liệu cá nhân mà họ chia sẻ với Spotify:

  • Các dữ liệu cá nhân và quyền của bạn - Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin chi tiết trong Chính sách Quyền riêng tư nhằm giải thích rõ hơn những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập về người dùng, cũng như cách thức những dữ liệu đó được sử dụng và chia sẻ. Chúng tôi cũng đã bổ sung thêm thông tin về những điểm mới và quyền lợi được điều chỉnh dành cho người dùng liên quan tới phương diện dữ liệu cá nhân.
  • Trung tâm bảo mật - Chúng tôi sẽ cho ra mắt một Trung tâm bảo mật mới trong vài tuần tới trên spotify.com. Trung tâm này sẽ giúp người dùng hiểu được cách Spotify sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và các chế độ kiểm soát hiện có cho phép người dùng quản lý các cài đặt bảo mật.
  • Trang Cài đặt bảo mật - Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một trang Cài đặt bảo mật mới dễ dàng truy cập với người dùng Spotify trong tài khoản cá nhân của họ vào những tuần tới đây. Trang này sẽ cung cấp cho người dùng những biện pháp kiểm soát mới để quản lí các cài đặt bảo mật và cho phép họ tải xuống những dữ liệu cá nhân thông qua một nút mới có tên “Tải xuống dữ liệu của tôi”.
  • Thông tin liên hệ bảo mật mới - Chúng tôi đã cập nhật Chính sách Quyền riêng tư bao gồm thông tin chi tiết về cách liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của Spotify và các cơ quan bảo vệ dữ liệu người dùng chuyên trách, những người có thể liên hệ trực tiếp trong trường hợp các cá nhân có câu hỏi hoặc mối quan tâm đối với vấn đề bảo vệ dữ liệu.

Điều gì là không đổi?

Điều không thay đổi chính là cam kết bền vững của Spotify trong việc bảo đảm quyền riêng tư của người dùng và trao cho họ quyền kiểm soát với những dữ liệu cá nhân mà họ chia sẻ với chúng tôi. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng là điều cực kỳ quan trọng với Spotify.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Spotify.

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!