Thông tin mà bạn chia sẻ với Spotify

Một trong những điều tuyệt vời về Spotify đó là việc chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung chuyên biệt và tùy chỉnh riêng cho bạn bằng cách tìm hiểu về bạn và thói quen nghe nhạc của bạn. 

Bài viết này cung cấp tổng quan về các thông tin mà bạn đã cho phép chúng tôi thu thập, và hướng dẫn làm thế nào để thay đổi quyền với một số thông tin này.

Mẹo: Bài viết này chỉ là một hướng dẫn, vì vậy hãy đọc Chính sách Riêng tư của chúng tôi để biết các thông tin đầy đủ nhất về mối quan hệ của bạn với chúng tôi. 

Hồ sơ và nội dung Spotify

Khi bạn có một tài khoản Spotify, một số thông tin nhất định sẽ luôn xem được một cách công khai:

  • Tên truy nhập Spotify của bạn hoặc tên và tiểu sử Facebook hoặc ảnh đại diện của bạn (nếu tài khoản của bạn được kết nối với Facebook). 
  • Một danh sách những người bạn theo dõi và những người theo dõi bạn.
  • Các nghệ sĩ mới phát gần đây của bạn.

Các thông tin khác, trong khi có thể xem một cách mặc định, có thể được ẩn khỏi giao diện công khai. Thông tin này bao gồm: 

  • Các playlist bạn theo dõi hoặc đã tạo. 
  • Nhạc bạn nghe (được đăng lên Bảng tin Bạn bè mặc định). 
  • Các bản nhạc hàng đầu và các nghệ sĩ hiển thị trên hồ sơ của bạn.
  • Nội dung mà bạn đăng, tải lên, và/hoặc đóng góp cho dịch vụ.  

Để điều chỉnh cài đặt hiển thị của các thông tin này, hãy kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi về Cài đặt riêng tư.

Hãy nhớ: 

Thông tin công bố rộng rãi, chẳng hạn như playlist công cộng của bạn, có thể được sử dụng, liên kết với hoặc tái chia sẻ bởi những người khác trên hệ thống dịch vụ hoặc trên mạng. Thậm chí nếu bạn xóa một playlist hoặc chuyển một playlist thành riêng tư, những người đã đăng ký hoặc có một liên kết đến nó (ví dụ như thông qua một liên kết) vẫn có thể truy cập vào playlist đó. 

Cũng nên nhớ rằng các playlist và các thông tin khác được thêm vào hồ sơ Spotify của bạn có thể bao gồm thông tin, chẳng hạn như tên người dùng của bạn, và thông tin này có thể cho phép người khác tìm thấy bạn trong hệ thống dịch vụ Spotify hoặc các dịch vụ khác. Vui lòng sử dụng Spotify một cách cẩn thận và chú ý đến các cài đặt của bạn.

Thông tin liên lạc

Bạn có toàn quyền kiểm soát mức độ thông tin liên lạc bạn sẽ nhận được từ chúng tôi, bao gồm cả các thông báo và thông tin phát triển thị trường. Xem hướng dẫn của chúng tôi về quản lý các thông báo của bạn.

Đôi khi các đối tác của chúng tôi cũng sẽ tiếp cận với bạn. Những email này sẽ luôn bao gồm các liên kết 'Hủy đăng ký', vì vậy hãy sử dụng các liên kết này nếu bạn không muốn nhận thông tin liên lạc giống như vậy trong tương lai.

Thiết bị của bạn

Spotify có thể yêu cầu quyền được sử dụng một số thông tin từ thiết bị của bạn để cung cấp các tính năng nhất định (ví dụ như truy cập mic). Chúng tôi sẽ chỉ truy cập những thông tin đó sau khi được bạn cấp quyền, điều này bạn kiểm soát được. 

Hệ điều hành thiết bị di động của bạn có thể cho phép bạn kiểm soát việc cho phép này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ cho hệ điều hành của bạn.

Cấp quyền ứng dụng bên thứ 3

Spotify rất vui được hỗ trợ tương tác với các ứng dụng của bên thứ ba để tạo ra các tính năng mới mẻ và cách tân dành cho bạn. Nếu bạn kết nối tài khoản Spotify của bạn với một ứng dụng của bên thứ 3, ứng dụng đó có thể yêu cầu một số sự cho phép nhất định từ bạn để hoạt động.

Nếu bạn muốn hủy bỏ bất kỳ sự cho phép nào cho các ứng dụng này, bạn có thể làm điều đó từ trang tài khoản của bạn. Chỉ cần nhấp vào Ứng dụngtrong trình đơn nằm bên trái, và HỦY BỎ TRUY CẬPbên cạnh các ứng dụng mà bạn muốn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 18 Tháng Một, 2019