Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Quyền dữ liệu và cài đặt quyền riêng tư

Quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn đã, đang và sẽ luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thành lập Trung tâm Quyền riêng tư để nêu bật một số phần quan trọng của Chính sách Quyền riêng tư và cung cấp thêm thông tin cho bạn về các quyền và khả năng kiểm soát bạn có đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Để biết thêm thông tin về quyền dữ liệu và các cài đặt quyền riêng tư sẵn có cho bạn, hãy xem mục CHTG bên dưới.

Có, bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào nút Tải xuống Dữ liệu trong phần Cài đặt Quyền riêng tư trên trang tài khoản. Trang này cũng có hướng dẫn truy cập dữ liệu và tóm tắt các danh mục dữ liệu bạn có thể nhận được.

Cài đặt Quyền riêng tư

Trong phần Cài đặt Quyền riêng tư trên trang tài khoản, bạn có thể giới hạn hoặc rút lại chấp thuận với việc xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau về bạn:

 • Đối với người nghe dịch vụ free - Dữ liệu chúng tôi sử dụng để phát quảng cáo mà chúng tôi thấy là phù hợp với bạn (tức là quảng cáo được cá nhân hóa).
 • Đối với những người đã đăng ký Spotify qua Facebook hoặc những người đã kết nối tài khoản với Facebook. Tên hiển thị trên Facebook, ảnh hồ sơ Facebook và Bạn bè Facebook mà Facebook chia sẻ với chúng tôi. Điều này không bao gồm dữ liệu cần thiết để đăng nhập qua Facebook.

Cài đặt Thông báo

Khi bạn tạo một tài khoản Spotify, theo mặc định, bạn đã chọn nhận một số thông báo sau qua email và trên thiết bị di động của bạn. Nhưng bạn có thể thay đổi điều này bất cứ khi nào qua phần Cài đặt Thông báo:

 • Tin tức Sản phẩm – Thông tin về cách thức bắt đầu sử dụng Spotify, thông tin các tính năng mới và cập nhật sản phẩm mới nhất trên Spotify.
 • Tin tức và Ưu đãi Spotify - Thông tin về tin tức, quảng cáo và các sự kiện dành riêng cho bạn.
 • Đề xuất Nhạc - Thông tin về nhạc mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích.
 • Nhạc Mới - Thông tin về các bản nhạc mới từ các nghệ sĩ bạn theo dõi hoặc có thể thích.
 • Cập nhật Playlist - Cập nhật các playlist bạn theo dõi.
 • Thông báo Buổi diễn - Cập nhật về các chương trình biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ bạn thích, tại các địa điểm gần bạn.
 • Cập nhật Nghệ sĩ - Thông tin về nghệ sĩ bạn nghe và các đề xuất nghệ sĩ chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích.

Cài đặt Ứng dụng

Trong ứng dụng desktop, hãy nhấp vào , sau đó Cài đặt, để kiểm soát các thông tin sau:

Kết nối với Facebook

 • Kết nối tài khoản Spotify với Facebook - Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn có thể đăng nhập Spotify bằng tài khoản Facebook của mình.

Chia sẻ playlist và hoạt động của bạn

 • Tự động công khai các playlist mới - Các playlist mới bạn tạo sẽ tự động được công khai. Bạn có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào.
 • Phiên Riêng tư - Nếu bạn kích hoạt Phiên Riêng tư, nhạc bạn nghe sẽ không hiển thị trong phần Mới phát Gần đây của bạn, sẽ không được công khai trong Hoạt động Bạn bè và Nghệ sĩ Hàng đầu của bạn sẽ không được cập nhật. Theo mặc định, Phiên Riêng tư không được kích hoạt.
  Lưu ý: Nếu được bật, Phiên Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify hoặc sau một thời gian dài không hoạt động.
 • Công khai Hoạt động - Hoạt động nghe của bạn sẽ được công khai trên Hoạt động Bạn bè. Bạn có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào.
 • Hiển thị Nghệ sĩ Hàng đầu hiện tại - Nghệ sĩ hiện bạn nghe nhiều nhất (ví dụ: Nghệ sĩ Hàng đầu) sẽ được tự động công khai. Bạn có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào.

Việc không chọn tùy chọn này sẽ ngăn cản Spotify xử lý tên hiển thị Facebook, ảnh hồ sơ Facebook và Bạn bè Facebook của bạn.

Tuy vậy, chúng tôi sẽ vẫn xử lý các dữ liệu cần thiết để bạn có thể tiếp tục đăng nhập Spotify bằng tài khoản Facebook của mình.  Nếu bạn đăng ký Spotify qua Facebook hoặc kết nối tài khoản với Facebook, điều này sẽ bảo gồm địa chỉ email đã đăng ký Facebook, ngày sinh đăng ký với Facebook và giới tính đăng ký với Facebook của bạn.

Việc bỏ chọn tùy chọn này sẽ ngăn cản Spotify tùy chỉnh trải nghiệm quảng cáo cho bạn dựa trên dữ liệu bên thứ ba. Điều này không làm giảm số lượng quảng cáo bạn xem trên dịch vụ free nhưng có nghĩa là bạn có thể xem và nghe các quảng cáo không phù hợp với bạn. 

Spotify cần xử lý một số dữ liệu cá nhân để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ Spotify. Để xóa dữ liệu cá nhân đó, bạn cần đóng tài khoản của mình.

Bạn có thể kiểm soát việc xử lý một số loại danh mục dữ liệu nhất định từ trang tài khoản hoặc trực tiếp trên ứng dụng Spotify (xem "Tôi kiểm soát dữ liệu cá nhân được xử lý về mình bằng cách nào?" ở trên để biết thêm thông tin).

Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu cá nhân Spotify của mình sang dịch vụ khác, bạn có thể tải xuống một bản sao ở định dạng đọc được bẳng máy từ phần Cài đặt Quyền riêng tư của trang tài khoản. Trang này cũng có hướng dẫn truy cập dữ liệu và tóm tắt các danh mục dữ liệu bạn có thể nhận được.

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân trong phần Chỉnh sửa hồ sơ của trang tài khoản.