Tại sao thẻ quà tặng của tôi không hoạt động?

Nếu bạn đã cố gắng đổi thẻ Quà tặng của bạn, nhưng nó không hoạt động, hãy thử một vài việc sau:

  • Đảm bảo rằng bạn nhập mã chính xác. Ví dụ: Hãy thử 0 (số không) thay vì O và I thay vì l (chữ L không viết hoa).
  • Kiểm tra xem mã đã được đổi rồi hay chưa. Bạn có thể kiểm tra điều này trên trang tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra xem liệu nếu bạn có bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn có thể đã áp dụng thẻ đó hay không.  
  • Kiểm tra xem quốc gia được đăng ký ở tài khoản của bạn có giống với nơi mua thẻ quà tặng không. 
    Mẹo: Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách thay đổi cài đặt quốc gia của bạn.
  • Nếu bạn mua thẻ quà tặng của bạn từ một cửa hàng, nó có thể đã không được kích hoạt khi mua. Xin vui lòng quay trở lại cửa hàng và yêu cầu họ kích hoạt nó.
  • Các mã này không đổi được Premium dành cho Gia đình hoặc kết hợp với các giảm giá và các chương trình khuyến mãi khác.
  • Nếu mã của bạn đã bị hỏng và bạn không còn đọc được nó, xin vui lòng liên hệ với nhóm thanh toán của chúng tôi.
Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng Ba, 2018