Khoản phí rất nhỏ này trên bản sao kê của tôi là gì?

Sau khi đăng ký bản dùng thử Spotify hoặc đăng ký Premium, có thể bạn sẽ thấy một khoản phí nhỏ (0,01$ hoặc tương đương) trong sao kê ngân hàng hoặc thẻ tin dụng của mình. 

Đây chỉ là khoản phí uỷ quyền để xác nhận thẻ là hợp lệ. Khoản này thường hiển thị là phí chờ xử lý trên sao kê ngân hàng của bạn, nhưng các giao dịch cũng có thể hiển thị là các khoản bồi hoàn. Một số ngân hàng có thể xoá hoàn toàn các giao dịch này khỏi tài khoản thậm chí trước cả khi bạn kịp trông thấy nó.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018