Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tại sao tôi lại phải trả nhiều hơn trước kia?

Đây là một số lý do tại sao bạn có thể thấy phí hàng tháng tăng lên, và cách bạn có thể xử lý việc đó.

Đăng ký bằng bản dùng thử?

Nếu bạn đăng ký dùng một trong số các ưu đãi ban đầu của chúng tôi và không hủy nó, bạn sẽ bắt đầu bị tính mức phí hàng tháng tiêu chuẩn khi bản dùng thử của bạn hết hạn. Chúng tôi thông báo trước cho bạn về điều này khi bản dùng thử bắt đầu. 

Đăng ký với iTunes? 

Thanh toán Spotify qua iTunes đắt hơn là thanh toán trực tiếp với Spotify.com do chi phí giao dịch của Apple.

Làm theo các bước sau đây để tiết kiệm chi phí.

Premium dành cho Gia đình

Với Premium dành cho Gia đình, phí đăng ký hơi cao hơn mức phí Premium thông thường do phiên bản này dành cho nhiều người sử dụng. 

Nhưng tổng mức phí vẫn thấp hơn là đăng ký 2 tài khoản Premium và bạn có thể cho tới 6 người dùng tài khoản đó! Vì vậy, điều đó có nghĩa là mức phí Premium rẻ hơn theo đầu người.

Thanh toán lặp

Chúng tôi sẽ chỉ tính phí của bạn một lần một tháng cho một đăng ký. Nếu bạn nhận thấy nhiều hơn một lần thanh toán hàng tháng cho chúng tôi, có thể bạn có tài khoản thứ hai cũng được đăng ký Premium. 

Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm bất kỳ tài khoản nào.

Bạn đã chuyển đi?

Phí đăng ký và VAT của chúng tôi có thể khác nhau tùy thuộc vào từng địa điểm. Nếu bạn chuyển nhà và thay đổi phương thức thanh toán để phù hợp, bạn có thể nhận ra sự khác biệt về giá. 

Thuế/Lạm phát 

Phí của chúng tôi có thể thay đổi do thị trường hoặc các yếu tố khu vực, ví dụ như lạm phát hoặc thay đổi về thuế. Chúng tôi sẽ luôn liên hệ với bạn qua địa chỉ email đã đăng ký trên tài khoản của bạn, hoặc thông báo đẩy trong ứng dụng, để cho bạn biết trước về bất kỳ thay đổi nào với giá dành cho bạn. 

Nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký với mức phí mới, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào.

Cập nhật lần cuối 08 Tháng Tám, 2018