Tại sao tôi phải trả nhiều phí hơn?

Nếu bạn đăng ký bản dùng thử, gói đăng ký Premium sẽ tự động gia hạn sau khi thời gian dùng thử kết thúc và chúng tôi sẽ tính phí bạn theo mức phí tiêu chuẩn hàng tháng. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào. 

Hãy xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Chúng tôi chỉ tính phí bạn mỗi tháng một lần đối với mỗi tài khoản Premium bạn sở hữu. Nếu bạn nhận thấy mình phải thanh toán nhiều lần mỗi tháng cho Spotify, có thể bạn có nhiều tài khoản đăng ký gói Premium.

Hãy tìm các tài khoản mà bạn có thể đã sử dụng để đăng ký. 

Lưu ý: Nếu bạn nâng cấp từ gói Premium lên gói Premium dành cho Gia đình, ngày thanh toán của bạn có thể sẽ bị đẩy lên sớm hơn để phản ánh sự khác biệt trong mức phí. Hãy xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Phí thanh toán cho Spotify qua Apple (iTunes) đắt hơn so với phí thanh toán trực tiếp qua Spotify.com. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Phí thanh toán cho Spotify qua Apple

Ưu đãi giảm giá cho Sinh viên của chúng tôi hết hạn sau một năm nhưng bạn có thể đăng ký lại ưu đãi nếu vẫn còn là sinh viên. Nếu không, gói đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn với mức phí tiêu chuẩn hàng tháng. 

Hãy xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Phí đăng ký có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực bạn sống.  Nếu chuyển nơi ở, bạn có thể nhận thấy thay đổi trong mức phí đăng ký. 

Mức phí của chúng tôi có thể thay đổi do mức thuế địa phương, lạm phát hoặc tăng thuế. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn thông qua địa chỉ email đã đăng ký trên tài khoản của bạn hoặc thông báo trong ứng dụng nếu cần thiết. 

Lần cập nhật gần đây nhất: 25 Tháng Mười, 2018