Tại sao đăng ký Premium của tôi không hoạt động?

Đã nâng cấp lên Premium nhưng không thể sử dụng bất kỳ tính năng Premium hoặc vẫn nghe thấy quảng cáo? Đừng lo lắng, thường sẽ có cách khắc phục nhanh chóng.

Hãy thử các bước này.

 1. Đăng xuất và đăng nhập trở lại tài khoản của bạn

  Đôi khi điều này là cần thiết để buộc đồng bộ thông tin giữa thiết bị của bạn và hệ thống tài khoản của chúng tôi.
   
 2. Kiểm tra trạng thái thanh toán của bạn

  Nếu nó được hiển thị dưới dạng thanh toán đang chờ xử lý trên bảng sao kê ngân hàng của bạn,  có thể thanh toán chưa được xử lý không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục sự cố về thanh toán của chúng tôi và thử lại. 

  Phí chờ xử lý là một phần trong quy trình phê duyệt của ngân hàng hay công ty thẻ tín dụng của bạn. Khi bạn gửi thanh toán, ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng của bạn đặt một lệnh phê duyệt tạm thời trên khoản tiền. Nếu giao dịch không thành công, sẽ không mất tiền và khoản phí sẽ sớm biến mất. Thời gian xử lý việc này có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào ngân hàng/công ty thẻ tín dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng/công ty thẻ tín dụng của bạn.
   
 3. Kiểm tra để đảm bảo Premium của bạn không nằm trong tài khoản khác

  Nếu thanh toán của bạn không phải đang chờ xử lý, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản khác mà bạn có. 

  Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm bất kỳ tài khoản nào khác

Vẫn không có tác dụng?

Hãy xem @SpotifyStatus để xem có lỗi dịch vụ nào không.

Những điều khác cần xem xét

 • Nếu bạn có Premium dành cho Gia đình, hãy đảm bảo chủ sở hữu đã không thu hồi lời mời của bạn.

 • Nếu bạn đăng ký với nhà cung cấp băng thông rộng hoặc các dịch vụ khác, hãy kiểm tra với công ty quản lý đăng ký của bạn để xem liệu nó đã được kích hoạt thành công với họ hay chưa.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018