Không thể kích hoạt ưu đãi bản dùng thử

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng ký bản dùng thử, vui lòng nhớ rằng bạn sẽ không đủ điều kiện nếu bạn đã sử dụng bản dùng thử miễn phí hoặc ưu đãi giảm giá trước đây (trừ khi có quy định khác).

Mẹo: Bạn không thể nhớ liệu bạn đã sử dụng bản dùng thử hay chưa? Hãy kiểm trang trang biên nhận của bạn, hoặc hướng dẫn của chúng tôi về tìm kiếm các tài khoản

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng bản dùng thử với chúng tôi trước đây và bạn vẫn gặp khó khăn khi yêu cầu, hãy kiểm tra hướng dẫn khắc phục sự cố thanh toán của chúng tôi.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018