Thay đổi thông tin thanh toán

Bạn đang nghĩ tới tiền? Bạn có toàn quyền kiểm soát việc thanh toán cho Spotify và có thể cập nhật chúng bất kỳ lúc nào. 

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
  2. Chọn Đăng ký ở menu bên trái. 
  3. Trong Phương thức thanh toán, nhấp vào CẬP NHẬT.
  4. Chọn phương thức thanh toán của bạn ở phía trên cùng và điền các thông tin. 
  5. Nhấp vào THAY ĐỔI THÔNG TIN THANH TOÁN để xác nhận.

Đã xong! Thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần thanh toán tiếp theo.

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký với Spotify thông qua một bên thứ 3 (ví dụ: iTunes hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động), bạn sẽ cần liên hệ với họ để thay đổi thông tin.

Lần cập nhật gần đây nhất: 18 Tháng Chín, 2018