Đã hủy nhưng vẫn bị tính phí

Nếu bạn nhận được một khoản phí Spotify sau khi hủy đăng ký của mình, có thể bạn đã không hủy hoàn toàn.

Hãy kiểm tra trang tài khoản của bạnđể đảm bảo tình trạng tài khoản của bạn là Free: 

  • Nếu tình trạng đăng ký của bạn là Free, kiểm tra xem liệu bạn có bất kỳ tài khoản nào khác đang hoạt động trên Premium không. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm thấy chúng.  
  • Nếu tình trạng đăng ký của bạn không phải là Free, hãy thử lại quy trình hủy và đảm bảo bạn tới màn hình xác nhận cuối cùng.

Mẹo: Nếu bạn đăng ký thông qua bất kỳ công ty nào khác ngoài Spotify (ví dụ công ty điện thoại di động hoặc băng thông rộng), bạn cần liên hệ với công ty để hủy.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng Ba, 2018