Khôi phục tài khoản của bạn

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi tới đặt lại mật khẩu.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào GỬI.
 3. Kiểm tra hộp thư đến email của bạn để tìm email từ chúng tôi có tiêu đề "Đặt lại mật khẩu của bạn".
  Mẹo: Nếu bạn không thấy thư, hãy kiểm tra thư mục junk/spam hoặc bất kỳ thư mục lọc nào khác (ví dụ Nếu dùng Gmail, bạn có thể xem trong tab Social hoặc Promotions)
 4. Nhấp vào liên kết Đặt lại mật khẩu trong email. Một trang web mới sẽ mở ra.
 5. Nhập mật khẩu mới của bạn vào cả hai trường và nhấp vào GỬI.
 6. Quay lại ứng dụng và đăng nhập bằng địa chỉ email bạn đã dùng để đặt lại mật khẩu và mật khẩu mới.

Không có tác dụng?

Tài khoản của bạn có thể được liên kết với Facebook. Nếu vậy, bạn có thể đăng nhập mà không cần đặt lại mật khẩu.

Quay lại trang đăng nhập và chọn ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK.

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trên thiết bị, bạn đã đăng nhập thẳng vào Spotify. Thành công!
 • Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook trên thiết bị đó, một trang web mới sẽ mở ra để bạn có thể đăng nhập vào Facebook. Một khi bạn đã đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ tự động được đổi hướng và đăng nhập vào Spotify.
  Lưu ý: Nếu bạn không thể nhớ thông tin đăng nhập Facebook, bạn sẽ cần khôi phục tài khoản Facebook của mình.

Nếu bạn không muốn dùng phương thức đăng nhập này, ít nhất hãy thử đăng nhập được. Sau đó bạn có thể hủy liên kết với Facebook.

Thêm trợ giúp

Lần cập nhật gần đây nhất: 18 Tháng Chín, 2018