Sự cố khi đăng nhập

Tài khoản Spotify của bạn cần hoặc một địa chỉ email hoặc tài khoản Facebook liên kết với địa chỉ email đó để bạn có thể đăng nhập được. Đây là cách tìm xem bạn có địa chỉ hoặc tài khoản đó không.

Lưu ý: Bạn không cần biết tên người dùng để có thể đăng nhập.

Tìm địa chỉ email tài khoản của bạn

 • Nhập bất kỳ địa chỉ email nào bạn đã sử dụng vào biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi. Nếu có tài khoản nào liên kết với địa chỉ đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Sau đó bạn có thể tiếp tục đặt lại mật khẩu để đăng nhập.
 • Kiểm tra hộp thư đến trong email, bao gồm cả thư mục spam và junk, để tìm các email từ Spotify. Nếu bạn thấy email nào từ Spotify thì có khả năng địa chỉ email đó được liên kết với một tài khoản.

Tạo mật khẩu mới

Nếu bạn đã quên mật khẩu, hãy sử dụng tùy chọn đặt lại mật khẩu để tạo mật khẩu mới.

Đăng nhập bằng Facebook

Chọn ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK

Nếu bạn không chắc liệu tài khoản của mình có được liên kết với Facebook hay không, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Facebook và chọn Settings (Cài đặt) trên menu thả xuống ở góc trên bên phải.
 2. Chọn Apps (Ứng dụng).
 3. Nếu bạn thấy biểu tượng Spotify thì tài khoản của bạn được liên kết với Facebook. 

Mẹo: Bạn không muốn đăng nhập bằng Facebook? Ít nhất hãy thử các bước sau để truy cập vào tài khoản. Sau đó bạn có thể hủy liên kết với Facebook.

Vui lòng thử lại theo các bước sau:

 1. Đi tới đặt lại mật khẩu
 2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào GỬI.
 3. Kiểm tra hộp thư đến email của bạn để tìm email từ chúng tôi có tiêu đề "Đặt lại mật khẩu của bạn".
  Mẹo: Nếu bạn không thấy thư, hãy kiểm tra thư mục junk/spam hoặc bất kỳ thư mục được lọc nào khác (ví dụ Nếu dùng Gmail, bạn có thể xem trong tab Social hoặc Promotions).  
 4. Nhấp vào liên kết Đặt lại mật khẩu trong email. Một trang web mới sẽ mở ra.
 5. Nhập mật khẩu mới của bạn vào cả hai trường và nhấp vào GỬI.
 6. Quay lại ứng dụng và đăng nhập bằng địa chỉ email bạn đã dùng để đặt lại mật khẩu và mật khẩu mới.

Không có tài khoản nào liên kết với địa chỉ email?

Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Địa chỉ email bạn nhập không được liên kết với tài khoản Spotify", hãy thử lại các bước trên với bất kỳ địa chỉ email nào khác của bạn.

Mẹo: Kiểm tra hộp thư đến trong email của bạn để tìm các email gửi từ Spotify. Nếu bạn thấy email nào từ Spotify thì có khả năng địa chỉ email đó được liên kết với một tài khoản.

 • Nếu không thể truy cập vào địa chỉ email liên kết với tài khoản Spotify, bạn sẽ không thể đặt lại mật khẩu. Tuy nhiên, tài khoản của bạn có thể được liên kết với Facebook, trong trường hợp đó, bạn có thể chọn ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK.
 • Nếu địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn đã thay đổi mà không có sự cho phép của bạn, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Liên kết đặt lại mật khẩu không hoạt động?

Nếu bạn nhận được thông báo "liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ, hoặc đã được sử dụng", hãy thử yêu cầu liên kết đặt lại mới và làm theo các bước sau nhưng không nhấp vào liên kết:

 1. Truy cập vào email đặt lại mật khẩu.
 2. Nhấp chuột phải vào liên kết Đặt lại mật khẩu và chọn Sao chép địa chỉ liên kết.
  Lưu ý: Nếu bạn vô tình nhấp vào liên kết trước khi thực hiện việc này, bạn sẽ phải yêu cầu liên kết mới.
 3. Truy cập vào trình duyệt web và mở cửa sổ riêng tư/ẩn danh.
 4. Dán liên kết vào thanh địa chỉ.
 5. Nhấn Enter và tiếp tục.

Nếu bạn dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo, bạn có thể dùng Spotify tại một quốc gia khác trong tối đa 14 ngày.

Sau đó, bạn cần nâng cấp lên Premium hoặc thay đổi quốc gia đã đăng ký trên tài khoản của bạn.

Hãy truy cập vào Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu? để được trợ giúp.

Nếu bạn đăng nhập nhưng không thấy nội dung như kỳ vọng (đăng ký Premium, playlist, nhạc đã lưu, v.v.), thì có thể bạn đã đăng nhập nhầm tài khoản.

Kiểm tra để xem bạn có tài khoản nào khác không.

Mẹo: Nếu bạn lo rằng ai đó đã chiếm quyền tài khoản của mình, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Lần cập nhật gần đây nhất: 01 Tháng Mười, 2018