Kiểm soát thông báo

Là một trong những người đầu tiên được biết về các bản mới phát hành, các đề xuất buổi diễn, và nhiều, nhiều hơn nữa với các bản cập nhật thông báo của Spotify.

Hãy luôn cập nhật với:

  • Thông báo Email - Spotify sẽ luôn cập nhật cho bạn bằng các email gửi đến địa chỉ đăng ký trên tài khoản của bạn.
  • Thông báo đẩy - Spotify sẽ gửi hoặc 'đẩy' các thông báo trực tiếp vào điện thoại di động của bạn, mà không cần phải đăng nhập vào ứng dụng Spotify. 

Kiểm soát các thông báo của bạn

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Cài đặt thông báo ở thanh công cụ bên trái. 
  3. Chọn hoặc bỏ chọn các thông báo mong muốn. 
  4. Nhấp vào LƯU

Lưu ý: Để nhận được thông báo đẩy, đảm bảo thiết bị di động của bạn được thiết lập để nhận được chúng.

Hủy đăng ký nhận email

Trang tài khoản của bạn cung cấp cho bạn kiểm soát toàn bộ cập nhật thông báo của bạn, bao gồm email, nhưng bạn cũng có thể tự xóa mình trực tiếp từ danh sách mail bằng cách nhấp vào hủy đăng ký ở dưới cùng của một email Spotify. 

Không được ư?

Có thể các email bắt nguồn từ một tài khoản khác. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm bất kỳ tài khoản nào khác.

Thông tin theo cách mà bạn muốn!

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018