Liên hệ với chúng tôi

Lưu ý: Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ qua điện thoại do đã dành toàn bộ nguồn lực cho các kênh trợ giúp khác. Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến cho phép chúng tôi gửi cũng như nhận liên kết và ảnh chụp màn hình, giúp chúng tôi giải đáp các câu hỏi và xác định sự cố hiệu quả hơn.  

Bạn có biết?

Bạn có thể đăng nhập vào trang tài khoản của mình để:

  • Hủy một gói đăng ký. 
  • Thay đổi thông tin cá nhân.
  • Xem lại cài đặt quyền riêng tư.
  • Đổi thẻ quà tặng.

Hoặc nhận sự trợ giúp từ trang web hỗ trợ của chúng tôi:

Truy cập vào Cộng đồng 

Cộng đồng Spotify là nơi hàng nghìn fan Spotify hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ ý tưởng. 

Hãy đăng một câu hỏi hoặc xem liệu câu hỏi đã được trả lời hay chưa. Hãy xem hướng dẫn này để bắt đầu. 

Mẹo: Những người dùng Spotify am hiểu và thông thạo nhất trên Cộng đồng được gọi là Rock Star. Bạn cũng có thể tweet các Rock Star @AskRockStars

Lần cập nhật gần đây nhất: 22 Tháng Mười Một, 2018