Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Liên hệ với chúng tôi

Sau đây là một số giải pháp nhanh:  

Cộng đồng Spotify

Cộng đồng Spotify là nơi hàng nghìn fan Spotify hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là với một vấn đề cụ thể, một ý tưởng hay một câu hỏi chung chung. 

Đăng một câu hỏi, hoặc xem liệu câu hỏi đã được trả lời hay chưa. Hãy xem hướng dẫn này để bắt đầu. 

Bạn cũng có thể tweet the Rock Stars @AskRockStars

Lưu ý: Chúng tôi hiện không cung cấp hỗ trợ qua điện thoại, do chúng tôi tập trung toàn diện cho các lựa chọn dưới đây. 

Cập nhật lần cuối 20 Tháng Ba, 2018