Tìm tên người dùng từ bộ nhớ đệm

Bạn không thể nhớ tên người dùng Spotify của mình? Đừng lo lắng! Nếu bạn đã dùng Spotify trên máy Mac, PC, hay Android, bạn có thể tìm thấy tên người dùng của mình từ thông tin lưu trong thiết bị.

Chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách thức.

Lần cập nhật gần đây nhất: 10 Tháng Chín, 2018