Thay đổi địa chỉ email

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ.
 3. Trong phần Email, hãy nhập địa chỉ email mới của bạn.
 4. Xác nhận mật khẩu của bạn.
 5. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Thế là xong! Spotify sẽ gửi một email xác nhận nêu chi tiết các thay đổi tới cả địa chỉ email cũ và mới.

Không hoạt động?

Điều này nghĩa là bạn đã tạo tài khoản Spotify thông qua Facebook. Bạn không thể thay đổi địa chỉ email trên các tài khoản được tạo theo cách này nhưng có thể tạo một tài khoản mới mà không dùng Facebook. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tôi muốn sử dụng Spotify mà không dùng Facebook

Nếu bạn có thể đã dùng địa chỉ email đó để lập một tài khoản khác, hãy thử sử dụng biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi để nhận quyền truy cập vào tài khoản đó.

Nếu bạn cho rằng người khác đang dùng địa chỉ email của bạn, hãy làm theo các bước sau để liên hệ với chúng tôi:

 1. Truy cập vào biểu mẫu liên hệ này rồi chọn Đăng ký, sau đó chọn Khác và chọn TÔI VẪN CẦN TRỢ GIÚP.
 2. Chọn Premium làm gói đăng ký.
 3. Chọn Không xác định làm tên người dùng.
 4. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn qua đó.
 5. Mô tả sự cố của bạn và gửi.

Nếu không có quyền truy cập vào địa chỉ email trên tài khoản của mình, thì bạn sẽ không thể cập nhật địa chỉ mail đó trừ khi bạn đã đăng nhập vào trang tài khoản.

Tuy nhiên, bạn vẫn có một số tùy chọn sau:

 • Nhà cung cấp email có thể giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào địa chỉ email đó.
 • Bạn có thể bắt đầu tạo một tài khoản mới.
  Lưu ý: Bạn sẽ không thể hủy bất kỳ gói đăng ký Premium nào hiện có.
 • Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo những bước này:
  1. Truy cập vào biểu mẫu liên hệ này rồi chọn Đăng ký, sau đó chọn Khác và chọn TÔI VẪN CẦN TRỢ GIÚP.
  2. Chọn Premium làm gói đăng ký.
  3. Chọn Không xác định làm tên người dùng.
  4. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn qua đó.
  5. Mô tả sự cố của bạn và gửi.
  1. Truy cập vào biểu mẫu liên hệ này rồi chọn Đăng ký, sau đó chọn Khác và chọn TÔI VẪN CẦN TRỢ GIÚP.
  2. Chọn Premium làm gói đăng ký.
  3. Chọn Không xác định làm tên người dùng.
  4. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn qua đó.
  5. Mô tả sự cố của bạn và gửi.
  {!/C77789}

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng 7, 2019