Thay đổi địa chỉ

Trừ khi bạn dùng Premium dành cho Gia đình, nếu không bạn không cần đăng ký địa chỉ với Spotify.

Bạn có thể đi khắp thế giới cùng Spotify mà không cần thay đổi bất cứ điều gì trên tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm về cài đặt quốc gia của bạn.

Bạn dùng Premium dành cho Gia đình?

Không thể thay đổi địa chỉ đã đăng ký trên một đăng ký Premium dành cho Gia đình hiện tại. Nếu bạn chuyển nhà, hoặc nhập sai thông tin, bạn cần tạo tài khoản mới (đảm bảo bạn hủy gói trong tài khoản cũ trước đó, và đăng xuất ở mọi nơi) và đăng ký Premium dành cho Gia đình trên tài khoản mới đó.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018