Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị

Bạn không chắc Spotify đang đăng nhập ở đâu? Bạn có thể đăng xuất ở mọi nơi để bắt đầu từ đầu chỉ với cú nhấp vào một nút. 

  1. Truy cập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào ĐĂNG XUẤT MỌI NƠI

Nếu bạn lo lắng về sự bảo mật của tài khoản, bạn cũng có thể cài đặt lại mật khẩu của mình